het bouwbord met informatie over de bouw van het gemeentehuis

Tijdpad

 1. Afgerond: Budget beschikbaar gesteld -

 2. Afgerond: Start van de sloop -

 3. Afgerond: Start inpandige sloop -

  Het monumentale deel wordt gerenoveerd. De inpandige sloop is gestart.

 4. Afgerond: Plaatsing bouwbord en -keten. -

 5. Afgerond: Storten van de fundering -

  Op 24 november is de fundering voor de uitbreiding gestort.

 6. Afgerond: Hoogste punt bereikt

  In week 10 van 2022 is het hoogste punt bereikt.

 7. Afgerond: In gebruikname -

  Het gemeentehuis is op 9 januari in gebruik genomen. 

  Er moet nog wel het een en ander gebeuren aan inrichting zowel binnen als van het buitenterrein.

 8. Momenteel bezig: Officiële opening voor genodigden -

  Met een officiële handeling wordt het (ver)nieuw(d)e gemeentehuis geopend.

 9. Nog te doen: Open dag -

  Open Huis voor iedereen.

  Van 10.00 tot 15.00 uur bent u van harte welkom.