het bouwbord met informatie over de bouw van het gemeentehuis

Tijdpad

 1. Afgerond: Budget beschikbaar gesteld -

 2. Afgerond: Start van de sloop -

 3. Afgerond: Start inpandige sloop -

  Het monumentale deel wordt gerenoveerd. De inpandige sloop is gestart.

 4. Afgerond: Plaatsing bouwbord en -keten. -

 5. Afgerond: Storten van de fundering -

  Op 24 november is de fundering voor de uitbreiding gestort.

 6. Nog te doen: Hoogste punt bereikt

  Begin februari 2022 hopen wij het bereiken van het hoogste punt te kunnen vieren. 

 7. Nog te doen: Oplevering

  De oplevering van het nieuwe gemeentehuis wordt verwacht in oktober 2022.