het bouwbord met informatie over de bouw van het gemeentehuis

Tijdpad

 1. Afgerond: Budget beschikbaar gesteld -

 2. Afgerond: Start van de sloop -

 3. Afgerond: Start inpandige sloop -

  Het monumentale deel wordt gerenoveerd. De inpandige sloop is gestart.

 4. Afgerond: Plaatsing bouwbord en -keten. -

 5. Afgerond: Storten van de fundering -

  Op 24 november is de fundering voor de uitbreiding gestort.

 6. Afgerond: Hoogste punt bereikt

  In week 10 van 2022 is het hoogste punt bereikt.

 7. Nog te doen: Oplevering

  De bouwkundige oplevering wordt verwacht in oktober/november 2022.

 8. Nog te doen: buitenterrein

  Aanleg buitenterrein

 9. Nog te doen: Inrichting

  Aanbrengen audiovisuele middelen, plaatsing los meubilair, inrichting ict.

 10. Nog te doen: In gebruikname

  Het streven is op het pand rond de kerstperiode in gebruik te nemen.