De gemeente Renswoude heeft in 2018 de behoefte aan nieuw bedrijventerrein onderzocht. Naar aanleiding van de resultaten heeft de gemeente daarna grond aangekocht en het bestemmingsplan voo14backr bedrijventerrein Groot Overeem II vastgesteld. Het behoefteonderzoek wordt nu geactualiseerd. bn0

Onlangs heeft de gemeente Renswoude opnieuw een enquête toegestuurd aan ondernemers in Renswoude om bovenstaande behoefte aan bedrijventerrein te inventariseren. Aanleiding hiervoor is, dat de gemeente het behoefteonderzoek dat in 2018 is uitgevoerd wil actualiseren om zo een meer concreet inzicht te krijgen in behoefte, voordat de gemeente bedrijventerrein Groot Overeem II daadwerkelijk realiseert.

Als u geen enquêteformulier heeft ontvangen kunt u deze, onder vermelding van uw (bedrijfs)naam en adres aanvragen bij de heer M. Jansen via m.jansen@renswoude.nl