De afgelopen weken vonden er een aantal informatieavonden plaats voor de raads- en commissieleden. 

Op 12 april werd door de aanwezige commissieleden van Dorpsbelang Renswoude, SGP, VVD, ChristenUnie en het CDA de eed of belofte afgelegd. Tijdens de raadsvergadering van 10 mei aanstaande worden alle commissieleden officieel benoemd.