De gemeente Renswoude voert dit jaar een Cliëntervaringsonderzoek uit onder inwoners die gebruik maken van zorg of voorzieningen op grond van de Wmo en de Jeugdwet.

Eind augustus is de vragenlijst verstuurd naar jongeren (van 12 t/m 23 jaar) die gebruik maken van een voorziening vanuit de Jeugdwet en naar ouders met kinderen (tot 18 jaar) die gebruik maken van Jeugdhulp. Er is al een aantal vragenlijsten ingevuld. Hartelijk dank daarvoor!

Heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld en/of teruggestuurd? Dan stellen wij het erg op prijs als u de ingevulde vragenlijst alsnog naar ons toe stuurt. Wij kunnen uw (anonieme) ervaringen dan alsnog meenemen in het onderzoek.

De gemeente Renswoude is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Het is voor de gemeente belangrijk om te weten wat mensen vinden van de hulp en ondersteuning die zij in 2020 hebben ontvangen. Door het invullen van de vragenlijst helpt u ons de zorg, ondersteuning én hulpverlening te verbeteren.

Heeft u nog vragen hierover? Neem dan contact op met mevrouw A. Mulder, via a.mulder@renswoude.nl