HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Zo werkt de gemeente

Zo werkt de gemeente

Met de gemeente komt u op allerlei manieren in aanraking. Bij de verkiezingen voor de gemeenteraad, als het vuil wordt opgehaald, bij het aanvragen van een vergunning voor de bouw van een dakkapel, bij de verlenging van het paspoort of rijbewijs of bij de aangifte van de geboorte van een kind.

De gemeente is, na de rijksoverheid en de provincie, de kleinste zelfstandige bestuurseenheid in het Nederlandse staatsbestel. Per 1 januari 2016 zijn het er 390. In al die Nederlandse gemeenten wordt een aantal landelijke regels, op een zelfde manier toegepast. Dit geldt bijvoorbeeld ten aanzien van uitkeringen en het paspoort moet er in alle gemeenten hetzelfde uitzien.

Toch zijn er wel degelijk grote verschillen tussen de ene en de andere gemeente. Een grote stad, waar veel mensen dicht op elkaar wonen, kent andere problemen en voert een ander beleid dan een dunbevolkte plattelandsgemeente die uit een aantal kleine kernen bestaat. Ambtenaren, gemeenteraadsleden, wethouders en burgemeester zijn er samen verantwoordelijk voor dat de zaken in de gemeente goed lopen.

Verschillen tussen gemeenten worden ook veroorzaakt door andere voorkeuren van de bevolking. Kiest men in de ene gemeente voor de uitbouw van een theater, in een naburige gemeente wil men het geld liever besteden aan de verhoging van de leefbaarheid in de oude wijken. Het maken van die keuzes is de voornaamste taak van het gemeentebestuur. Als inwoner van een gemeente heeft u er rechtstreeks invloed op. Niet alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen maar ook tussentijds zijn er mogelijkheden om uw stem te laten horen.