HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Werken bij de gemeente

Werken bij de gemeente

Vacatures

 • Senior beheerder openbare ruimte

  32 uur per week

  Een enthousiast, inventief en breed georiënteerde beleidsadviseur voor het taakveld leefomgeving. Houdt zich bezig met de programmering, voorbereiding en uitvoering van het onderhoud aan de openbare ruimte. Met ruime kennis van het werkveld openbare ruimte. In staat om op een breed vlak met de ontwikkeling en het opstellen van beleid bezig te zijn. Met integrale blik en aanpak | Vaste functie, meer informatie? Bel Esther Dijkstra, 06-12570376.

  lees meer
 • Strategisch Financieel Adviseur

  32 uur per week

  Een pro-actief en positief kritisch adviseur met verschillende taken op het gebied van bedrijfsvoering en gemeentefinanciën. Speelt een belangrijke rol bij het actueel houden van het financiële beleid en is financieel consulent voor een van de afdelingen. Met ervaring als adviseur Planning & Control en kennis financiële- en BI applicaties. In staat om projecten te leiden en de kwaliteit te bewaken. Goed in analyseren, plannen en organiseren |Vaste functie, meer informatie? Bel Esther Dijkstra, 06-125 703 76.

  lees meer
 • Beleidsadviseur Leefomgeving

  32 uur per week

  Een enthousiast, inventief en breed georiënteerde beleidsadviseur voor het taakveld leefomgeving. Houdt zich bezig met de programmering, voorbereiding en uitvoering van het onderhoud aan de openbare ruimte. Met ruime kennis van het werkveld openbare ruimte. In staat om op een breed vlak met de ontwikkeling en het opstellen van beleid bezig te zijn. Met integrale blik en aanpak |Vaste functie, meer informatie? Bel Esther Dijkstra, 06-12570376.

  lees meer
 • Juridisch (beleids-)adviseur Vergunning, Toezicht en Handhaving

  36 uur per week

  Pragmatisch, communicatief en overtuigend adviseur met aandachtsgebied Vergunning, toezicht en handhaving (VTH). Voor het ontwikkelen en opstellen van beleidsstukken binnen de werkvelden RO, VTH en APV, en bijzondere wetten. Met kennis en ervaring binnen het vakgebied omgevingsrecht. Overziet wat er binnen en buiten de organisatie speelt. Is resultaat- en oplossingsgericht | Vaste functie, meer informatie? Bel Esther Dijkstra, 06-125 703 76.

  lees meer
 • Adviseur Financieel Beheer

  32 uur per week

  Een leergierige en flexibele financial met de ultieme uitdaging om de financiële informatievoorziening op een permanent hoog niveau te houden. Is eerste aanspreekpunt accountant, draagt zorg voor het aanleveren van de balans en het opstellen van het controledossier. Ervaring met jaarrekeningwerkzaamheden en met boekhoudkundige kennis. In staat draagvlak te creëren en collega’s mee te nemen. Prettig in de  samenwerking en secuur |Vaste functie, meer informatie? Bel Esther Dijkstra, 06-125 703 76.

  lees meer
 • Senior beleidsadviseur sociaal domein

  32 uur per week

  Een vernieuwende en verbindende senior beleidsadviseur voor het ontwikkelen en implementeren van beleid in het kader van het sociaal domein. Is netwerkpartner binnen de het samenwerkingsverband jeugdfoodvalley en adviseur voor de portefeuillehouder. Met kennis en beleidsmatige werkervaring binnen jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Inzicht in maatschappelijke en politieke processen en in staat om een brug te slaan van beleid naar uitvoering. Flexibel en zichtbaar |Vaste functie, meer informatie? Bel Esther Dijkstra, 06-125 703 76.

  lees meer
 • Stageplaatsen

  Het is niet altijd mogelijk om een stageplaats te bieden. Dit is onder andere afhankelijk van het aanbod van stagiaires en van de opleiding waarvoor een plaats gezocht wordt. Ben je op zoek naar een plaats voor je stage dan kun je contact opnemen met het secretariaat via e-mail secretariaat@renswoude.nl.

 • Vrijwilligerswerk

  In Renswoude en omgeving zijn veel vrijwilligersorganisaties actief. Veel daarvan zijn op zoek naar geschikte vrijwilligers en hebben voor hen ook veel te bieden.

  lees meer