HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Werken bij de gemeente

Werken bij de gemeente

Renswoude is met zo’n 5.500 inwoners de kleinste gemeente in de provincie Utrecht. Onze ambities zijn echter groot! Samen met onze inwoners werken we als bestuur en medewerkers hard aan een dorp waar het fijn wonen en werken is. De kleine schaal zorgt voor een grote onderlinge betrokkenheid, korte lijnen met het bestuur en veel afwisseling in het werk.

De belangrijkste ambitie voor de gemeente Renswoude is haar historische zelfstandigheid. De vraag is niet óf Renswoude zelfstandig moet blijven, maar hóe Renswoude vanuit die gewenste zelfstandigheid een voorbeeldgemeente kan zijn. Als toekomstbestendige organisatie ligt de focus daarbij op de randvoorwaarden bestuurskracht, financieel gezond, constructieve bijdrage aan regionale samenwerking en administratief op orde. De gemeente Renswoude investeert in haar ambtelijke organisatie en is een organisatieontwikkeltraject gestart met als doel dit te realiseren. In april heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de bouw van een nieuw, modern, gemeentehuis.

  • Stageplaatsen

    Het is niet altijd mogelijk om een stageplaats te bieden. Dit is onder andere afhankelijk van het aanbod van stagiaires en van de opleiding waarvoor een plaats gezocht wordt. Ben je op zoek naar een plaats voor je stage dan kun je contact opnemen met het secretariaat via e-mail secretariaat@renswoude.nl.

  • Vrijwilligerswerk

    In Renswoude en omgeving zijn veel vrijwilligersorganisaties actief. Veel daarvan zijn op zoek naar geschikte vrijwilligers en hebben voor hen ook veel te bieden.

    lees meer