HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Verkiezingen  |  Uitslagen Provinciale Staten en de Waterschappen

Uitslagen Provinciale Staten en de Waterschappen

Dit item is verlopen op 30-04-2019.

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

In de tabellen leest u de uitslagen. De pdf-bestanden met uitslagen en processen-verbaal van deze verkiezingen kunt u downloaden.

Provinciale Staten 2019 Raadzaal (1) Rehoboth (2) 2Borgwal (3) Totaal
Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %
Kiesgerechtigden 1282 100 1212 100 1327 100 3821 100,00
Geldige stemmen 1019 79,5 897 74,0 646 48,7 2562 67,1
1.   VVD 152 14,9 79 8,8 71 11,0 302 11,8
2.   D66 24 2,4 19 2,1 5 0,8 48 1,9
3.   CDA 147 14,4 142 15,8 106 16,4 395 15,4
4.   PvdA 18 1,8 19 2,1 9 1,4 46 1,8
5.   PVV 34 3,3 40 4,5 41 6,3 115 4,5
6.   SP 21 2,1 18 2,0 9 1,4 48 1,9
7.   GroenLinks 34 3,3 20 2,2 9 1,4 63 2,5
8.   ChristenUnie 145 14,2 164 18,3 99 15,3 408 15,9
9.   Partij voor de Dieren 14 1,4 12 1,3 12 1,9 38 1,5
10. SGP 266 26,1 220 24,5 153 23,7 639 24,9
11. 50PLUS 12 1,2 16 1,8 8 1,2 36 1,4
12. DENK 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
13. U26 GEMEENTEN 5 0,5 1 0,1 3 0,5 9 0,4
14. Forum voor Democratie 147 14,4 147 16,4 121 18,7 415 16,2
Ongeldige stemmen 1 0,1 3 0,3 1 0,2 5 0,2
Blanco stemmen 1 0,1 1 0,1 2 0,3 4 0,2

Het opkomstpercentage was 67,3%

Waterschap Vallei en Veluwe Raadzaal (1) Rehoboth (2) Borgwal (3) Totaal
2019 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal %
Kiesgerechtigden 1312 100 1247 100 1361 100 3920 100
Geldige stemmen 987 75,2 867 69,5 636 46,7 2496 63,7
1.   VVD 141 14,3 87 10,0 82 12,9 310 12,4
2.   CDA 128 13,0 130 15,0 108 17,0 366 14,7
3.   ChristenUnie 221 22,4 177 20,4 147 23,1 545 21,8
4.   Water Natuurlijk 37 3,7 26 3,0 16 2,5 79 3,2
5.   PvdA 22 2,2 22 2,5 9 1,4 53 2,1
6.   SGP 281 28,5 271 31,3 167 26,3 719 28,8
7.   Lokaal Waterbeheer 89 9,0 91 10,5 60 9,4 240 9,6
8.   AWP niet politiek wel deskundig 39 4,0 31 3,6 20 3,1 90 3,6
9.   50PLUS 29 2,9 32 3,7 27 4,2 88 3,5
10. Verenigde Senioren Partij 1 0,1 4 0,5 1 0,2 6 0,2
Ongeldige stemmen 0 0,0 1 0,1 2 0,3 3 0,1
Blanco stemmen 8 0,8 2 0,2 4 0,6 14 0,6

Het opkomstpercentage was 64,1%.