HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Verkiezingen  |  Stemmen met een kiezerspas

Stemmen met een kiezerspas

Dit item is verlopen op 21-03-2019.

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen op 20 maart 2019

De burgemeester van Renswoude maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezingen van de leden van Provinciale Staten van Utrecht en van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe  een kiezer toegestaan is zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente  binnen het kiesdistrict van Provincie Utrecht en binnen het kiesdistrict van Waterschap Vallei en Veluwe met een kiezerspas.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

  1. SCHRIFTELIJK VERZOEK
  1. Bij het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen.
  2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op  vrijdag 15 maart 2019 door de kiezer zijn ingediend bij de gemeente, waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELING  VERZOEK

  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur de stempas over te leggen bij het gemeentehuis van de gemeente waar hij/zij op maandag 4 februari 2019 als kiezer is geregistreerd.
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn/ haar kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen de provincie en binnen de grenzen van het waterschap.