HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Verkiezingen  |  7. Kiezerpas (voor stemmen in een andere gemeente)

7. Kiezerpas (voor stemmen in een andere gemeente)

Wilt u in een andere gemeente in (Europees of Caribisch) Nederland stemmen dan in uw eigen gemeente? Dan moet u een kiezerspas aanvragen bij uw gemeente. 

U kunt een kiezerspas op 2 manieren aanvragen:

  • Schriftelijk door tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur een aanvraagformulier in te dienen bij uw gemeente. Deze formulieren zijn gratis verkrijgbaar bij elke gemeente. Als u al een stempas in huis heeft, dan moet u die bij het verzoek meesturen.
  • Mondeling tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur. Hiervoor meldt u zich persoonlijk met uw stempas bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente.

Heeft u een kiezerspas, dan kunt u alleen met deze kiezerspas stemmen. Let op: als u de kiezerspas kwijtraakt, krijgt u geen nieuwe pas en kunt u dus niet stemmen. 

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/wat-heb-ik-nodig-om-te-mogen-stemmen-bij-verkiezingen