HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Verkiezingen  |  5. Ik heb een lichamelijke beperking. Kan ik hulp krijgen bij het stemmen in een stemlokaal?

5. Ik heb een lichamelijke beperking. Kan ik hulp krijgen bij het stemmen in een stemlokaal?

Heeft u een lichamelijke beperking en wilt u in een stemlokaal stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing? Dan kunt u hulp krijgen in het stembureau.

Zelf hulp meenemen

Vanwege het coronavirus heeft het de voorkeur dat u zelf iemand uit uw huishouden meeneemt naar het stemlokaal. Die persoon kan u hulp geven zonder dat tussen u beiden 1,5 meter afstand moet worden aangehouden.

Hulp vragen aan lid stembureau

Is het niet mogelijk om zelf iemand mee te nemen, dan kunt u in het stembureau vragen om hulp. Een lid van het stembureau stelt u dan eerst de vragen uit de gezondheidscheck.

Als u alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, zal een stembureaulid u helpen. Deze persoon zal u vragen om een medisch mondneusmasker op te zetten. Hij of zij draagt zelf ook zo’n masker en wegwerphandschoenen. Het is namelijk niet mogelijk om bij het geven van hulp altijd 1,5 meter afstand te houden.

Geen hulp mogelijk bij negatieve  gezondheidscheck

Heeft u één van de vragen van de gezondheidscheck met ‘ja’ beantwoord? Dan kan het stembureaulid u geen hulp bieden vanwege het risico op besmetting.

U kunt wel, nadat u het stembureau heeft verlaten, een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen (met een zogeheten onderhandse volmacht). Daarbij heeft u een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Zie ook: website Rijksoverheid