HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Verkiezingen  |  4. Wat moet ik doen voordat ik in het stemlokaal ga stemmen?

4. Wat moet ik doen voordat ik in het stemlokaal ga stemmen?

In het stemlokaal gelden maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Dit jaar moet u op de dag dat u gaat stemmen wel vooraf een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit enkele vragen over het coronavirus. U heeft de gezondheidscheck tegelijk met uw stempas ontvangen.

Als u alle vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal. Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.