HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Verkiezingen  |  10. Ik wil iemand machtigen om voor mij te stemmen

10. Ik wil iemand machtigen om voor mij te stemmen

Het kan zijn dat u niet zelf naar een stemlokaal wilt of kunt gaan. Bijvoorbeeld omdat u als gevolg van het coronavirus tot een risicogroep behoort, of omdat u ziek bent.  Of omdat u op 17 maart tijdelijk in het buitenland bent. In deze gevallen is het mogelijk om een andere kiezer voor u te laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht.

U kunt dit op twee manieren regelen.

Twee soorten machtigingen

U kunt iemand op twee manieren machtigen:

  • via uw stempas (onderhandse volmacht)
  • via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Op de website van de Rijksoverheid staat uitgelegd hoe u een volmacht kunt geven, zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord/iemand-machtigen-om-te-stemmen-bij-verkiezingen