HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Vergaderstukken

Dorp Renswoude

Bestemmingsplannen vastgesteld

Publicatiedatum:

23-07-2013

Toelichting:

Dorp Renswoude: Dit gebied is globaal begrensd door de Lunterse en Fliertse Beek aan de noordzijde (exclusief Beekweide plus en Beekweide 2), de Ubbeschoterweg en het kasteelpark/Grand Canal aan de oostzijde (inclusief De Kweek), de wijk Spikhorst aan de zuidzijde en de Oude Holleweg/Barneveldsestraat aan de westzijde (exclusief het Dorpshart).

Op 25 juni 2013 is het bestemmingsplan “

Bijlagen: