HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Vergaderstukken

Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart

Bestemmingsplannen vastgesteld

Publicatiedatum:

24-06-2010

Toelichting:

De archeologische verwachtingskaart biedt inzicht in de bestaande en te verwachten archeologische waarden. Dit inzicht is noodzakelijk om in de beleidsuitvoering, met name op het gebied van de ruimtelijke ordening, een weloverwogen omgang met archeologie en het cultuurhistorisch erfgoed te bereiken.

Bijlagen: