HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Samenstelling B&W

Samenstelling B&W

Het dagelijks bestuur van de gemeente is het college van burgemeester en wethouders, dat in de regel elke dinsdagochtend vergadert. De besluitenlijsten van de vergaderingen vindt u op de website.

Voor het maken van een afspraak met de leden van het college, kunt u contact opnemen met de medewerkers van het secretariaat. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 0318-578 156 of per e-mail: secretariaat@renswoude.nl

foto's college en gemeenteraad

P. (Petra) Doornenbal-van der Vlist

P. Doornenbal-van der Vlist
contactgegevens en taken P. (Petra) Doornenbal-van der Vlist
FunctieBurgemeester
E-mailadresp.doornenbal@renswoude.nl
Taken

Portefeuille Algemeen Bestuur: AB regio FoodValley, Bedrijfsvoering (o.a.: ICT, personeelszaken), Begraafplaats, Bestuurlijke samenwerking, Communicatie, Cultuur & Cultuurhistorie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Handhaving, Integrale veiligheid en openbare orde, Milieubeheer (Odru), Promotie, Recreatie & Toerisme, Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Verenigingen en sport (incl. subsidies);

Project: nieuwe brandweerkazerne

S. (Sander) van 't Foort

S. van 't Foort
contactgegevens en taken S. (Sander) van 't Foort
FunctieWethouder
E-mailadress.foort@renswoude.nl
Taken

1e locoburgemeester

Portefeuille Ruimte en Duurzaamheid: Afvalinzameling, Beheer openbare ruimte, Duurzaamheid, PHO regio FoodValley, Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Woningbedrijf

Projecten: Dorpshart, Herontwikkeling Taets van Amerongenweg, Omgevingswet, Uitbreiding woningbouw

Politieke partijChristenUnie

M.C. (Marieke) Teunissen-Willemsen

M.C. Teunissen-Willemsen
contactgegevens en taken M.C. (Marieke) Teunissen-Willemsen
FunctieWethouder
E-mailadresm.teunissen@renswoude.nl
Taken

2e locoburgemeester

Portefeuille Economie en FinanciĆ«n: Economische zaken, FinanciĆ«n, Grondbeleid, Mobiliteit, PHO regio FoodValley, Verkeer en vervoer, Verkeersveiligheid, Werkgelegenheid

Projecten: Beekweide, Beekweide II, Gemeentelijke huisvesting (werf en gemeentehuis), Herontwikkeling Borgwalterrein, Uitbreiding bedrijventerreinen

Politieke partijVVD

A. (Arnout) Wijs

A. Wijs
contactgegevens en taken A. (Arnout) Wijs
FunctieWethouder
E-mailadresa.wijs@renswoude.nl
Taken

3e locoburgemeester

Portefeuille Sociaal domein: Jeugd, Jongerenbeleid, Maatschappelijke ondersteuning, Onderwijs & Asiel & Gezondheid, Onderwijshuisvesting, Overig, PHO regio FoodValley, Werk en Inkomen

Politieke partijDorpsbelang Renswoude

I. (Ineke) Lissenberg

I. Lissenberg
contactgegevens en taken I. (Ineke) Lissenberg
FunctieSecretaris
E-mailadresi.lissenberg@renswoude.nl
Taken

gemeentesecretaris (interim)

Specialismen

De gemeentesecretaris ondersteunt de burgemeester en de wethouders bij het uitoefenen van hun taak. Als eerste adviseur en ambtelijk lid van het college is zij bij de vergaderingen aanwezig.