HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Raadscommissies

Algemeen Bestuur en Sociaal Domein

Deze commissie, afgekort als AB&SD, vergadert één keer in de maand op dinsdagavond in de raadszaal van het gemeentehuis. De exacte data vindt u terug in het vergaderschema.

De vastgestelde besluitenlijsten kunt u hier nalezen. 

Samenstelling van deze commissie


Voorzitter: dhr. J. Pronk
Ondervoorzitter: dhr. N.W. van Mourik
Secretaris: dhr. A.E. Eilander

partij lid plaatsvervangend lid
CU mw. C.M. Veldhuizen (r) mw. H.H. van 't Riet-Goldschmeding
dhr. T. van Roekel dhr. J.H. Verdam (r)
VVD dhr. B. Bisschop (r) dhr. G.B. Noordpool
dhr. H.E. Krastel dhr. E.C. Blaauwendraat
DR dhr. J.B. Stutvoet (r) dhr. C.E. Eskes (r)
dhr. P. Robbertsen dhr. G.W. van Ginkel
SGP dhr. H.H. van der Schoor (r)  dhr. H. Don (r)
dhr. A. van Deelen dhr. J. Heijboer
CDA dhr. J.G. Verbeek dhr. W. van Wolfswinkel
dhr. L. van 't Foort mw. M.C. den Hartog-van Rijn

(r) = commissielid is ook raadslid