HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Raadscommissies

Algemeen Bestuur en Sociaal Domein

Deze commissie, afgekort als AB&SD, komt per 28 januari 2020 te vervallen. Vanaf die datum is er nog maar 1 raadscommissie.

De besluitenlijsten van de vergaderingen tot 2020 kunt u hier nalezen. 

Samenstelling van deze commissie 


Voorzitter: dhr. J. Pronk
Ondervoorzitter: dhr. N.W. van Mourik
Secretaris: dhr. A.E. Eilander

partij lid plaatsvervangend lid
CU mw. C.M. Veldhuizen (r) mw. H.H. van 't Riet-Goldschmeding
dhr. T. van Roekel dhr. J.H. Verdam (r)
VVD dhr. B. Bisschop (r) dhr. G.B. Noordpool
dhr. H.E. Krastel dhr. E. Mandersloot
DR dhr. J.B. Stutvoet (r) dhr. C.E. Eskes (r)
dhr. P. Robbertsen dhr. G.W. van Ginkel
SGP dhr. H.H. van der Schoor (r)  dhr. H. Don (r)
dhr. A. van Deelen dhr. J. Heijboer
CDA dhr. J.G. Verbeek dhr. W. van Wolfswinkel
dhr. T. Schimmel mw. M.C. den Hartog-van Rijn

(r) = commissielid is ook raadslid