HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Privacystatement

Privacystatement

De gemeente Renswoude verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar taken. Dat doen wij volgens de regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanvullende wetten. Wij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens.

 • Doel en noodzaak

  Wij gebruiken uw gegevens alleen als dat nodig is om onze wettelijke en publieke taken uit te voeren.

  lees meer
 • Delen

  Voor de uitvoering van onze taken werken wij samen met andere instanties. Soms bepaalt de wet dat wij uw gegevens moeten delen met bepaalde instanties.

  lees meer
 • Bewaren

  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Als er in de wet een bewaartermijn staat, dan houden we ons daaraan.

 • Beveiliging

  Wij nemen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo beschermen we uw gegevens tegen onbevoegde toegang en onrechtmatig gebruik.

  lees meer
 • Privacyrechten

  U heeft privacyrechten. Alleen als het gaat om gegevens over uzelf kunt u deze rechten gebruiken.

  lees meer
 • Register verwerkingen en datalekken

  De gemeente is verplicht een register bij te houden van alle verwerkingen met persoonsgegevens. Daarin staat onder andere welke persoonsgegevens we gebruiken, voor welke doelen en hoelang ze bewaard blijven. Ook staat erin of ze aan met anderen gedeeld worden. Het register is niet openbaar, maar het wordt wel continu bijgewerkt.

  lees meer
 • Beleid beveiliging en privacy

  Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

  lees meer
 • Dienstverlening via de website

  Informatie over de privacy rondom het gebruik van deze website vindt u op de pagina Over deze site.

 • Contact

  Als u vragen of opmerkingen heeft over de hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens en uw privacy, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming, Femke Hendrikx via: FG@renswoude.nl.

  Meer informatie over bescherming van persoonsgegevens vindt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.