HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten  |  Sportakkoord Renswoude opgeleverd!

Sportakkoord Renswoude opgeleverd! (04-03-2021)

Het lokale- sport en beweegakkoord 2021- 2022 van Renswoude is gereed. Doel van het akkoord is om de komende twee jaar zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Sportformateur Ingrid van Gelder heeft het akkoord samen met alle sportverenigingen, sportaanbieders, scholen, inwoners en andere belanghebbenden tot stand gebracht.

Wethouder Arnout Wijs is zeer enthousiast over het akkoord: “Ik ben trots op wat er in korte tijd in gezamenlijkheid tot stand is gekomen. Wel 17 organisaties vanuit verschillende achtergronden sport, welzijn, onderwijs en zorg hebben zich aan het sport- en beweegakkoord verbonden. Ik ben specifiek blij dat alle sportverenigingen, zonder uitzondering, achter het akkoord staan. Het plan is heel praktisch in gestoken en sluit daarmee goed aan bij de behoeften in Renswoude. Veel dank aan alle organisaties en de Sportformateur!“

Renswoude en haar inwoners vitaal

Het gekozen motto: “Samen houden we Renswoude en haar inwoners vitaal! spreekt mij persoonlijk zeer aan”, aldus Wethouder Wijs. “Door de gezamenlijke aanpak zijn er creatieve ideeën ontstaan. Ook zijn er mooie verbindingen en samenwerking tot stand gebracht. Zelfs online hebben de betrokkenen elkaar goed weten te vinden. “

Focus op senioren

Het doel van het sport- en beweegakkoord is om zoveel mogelijk inwoners in beweging te brengen. Uit een analyse bleek dat met name bij de doelgroep senioren nog ruimte was voor verbetering.

De betrokkenen hebben dan ook de handen in een geslagen om een centraal loket te creëren waar ouderen worden doorgeleid naar passende sport- en beweegactiviteiten. Dit loket wordt ook wel de “senioren hub” genoemd.

Dit seniorenloket brengt voor elke oudere een aanbod op maat. Er wordt gestart met een fittest waarna een persoonlijk advies volgt. Afhankelijk van de ambitie en interesses kan vervolgens bijvoorbeeld worden aangesloten bij nieuw op te zetten wandel- of fietsgroepen. Bij de verenigingen zal bovendien specifiek “old stars” aanbod voor senioren worden opgezet. Alle verenigingen, maar ook de sporthal en de fysiotherapeut dragen hierin hun steentje bij.

Wethouder Wijs zegt hierover: “Bewegen en een gezonde leefstijl zijn zeker in de huidige tijd van belang. Samen bewegen is bovendien ook nog eens gezellig om te doen en zorgt voor nieuwe sociale contacten.” Het seniorenloket zal naar verwachting na de zomer open gaan.

Versterken verenigingen

Een aanvullend doel van het sport- en beweegakkoord is het versterken van de verenigingen. Renswoude heeft een sterk verenigingsleven, maar er komt ook erg veel op de clubs af. Veel werk landt bij een kleine groep vrijwilligers. Dit is een aandachtspunt voor de toekomst.

Netwerk sport

Dit akkoord vormt de basis voor een hecht netwerk van organisaties die betrokken zijn bij sport en bewegen in Renswoude. Dit netwerk zal op regelmatige basis bij elkaar blijven komen, onder andere om kennis uit te wisselen, van elkaar te leren en samen activiteiten op te zetten. De stip aan de horizon is om sport- en bewegen ook na 2022 een structurele plek te geven in de Renswoude.

Nationale sportakkoord

Omdat het lokale sportakkoord aansluit op het Nationaal Sportakkoord 2019 – 2022 heeft het Rijk uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast dragen ook verschillende partners financieel of in natura bij.

Jeugd

Komende tijd zal in navolging op het Sport- en beweegakkoord ook een lokaal preventieakkoord worden ontwikkeld voor Renswoude. Hierin zal de focus liggen op de doelgroep jongeren. Samen met jongeren, betrokken organisaties en verenigingen zullen we kijken hoe sport en bewegen kan bijdragen aan hun plezier, (mentale) gezondheid en geluksgevoel. “ In deze tijd zien we steeds vaker dat ook juist de jongeren extra aandacht verdienen”, constateert Wethouder Wijs. We nodigen jongeren van harte uit om  hierover mee te denken. Aanmelden kan via sportformateurrenswoude@gmail.com

Nieuwsgierig geworden en wilt u het sportakkoord lezen? Vraag het aan via info@renswoude.nl. Ook als u meer wilt weten of interesse heeft om bij te dragen aan het sport- en beweegakkoord van Renswoude kunt u contact opnemen via het genoemde e-mailadres.