HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten  |  Sport- en vitaliteitsakkoord Renswoude kan van start

Sport- en vitaliteitsakkoord Renswoude kan van start (29-06-2021)

Het lokale sport- en vitaliteitsakkoord 2021-2023 in Renswoude is opgeleverd. Het doel van het akkoord is iedereen in beweging te krijgen en tevens een bijdrage te leveren aan het vitaal oud worden van de inwoners van Renswoude. De timing van oplevering sluit goed aan bij de heropening van alle sportverenigingen na een lange tijd van sluiting. Met dit akkoord wordt zo direct een nieuwe impuls gegeven aan het opnieuw opstarten en uitbouwen van alle lokale sport, beweeg en sociale activiteiten.

Wethouder Arnout Wijs noemt het sport- en vitaliteitsakkoord een knappe gezamenlijke prestatie: “Ik ben heel trots op wat er in gezamenlijkheid tot stand is gekomen. Wel 22 organisaties vanuit sport, welzijn, onderwijs en zorg hebben zich niet alleen aan het sport- en vitaliteitsakkoord verbonden, maar ook gecommitteerd aan concrete projecten in de uitvoering. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de inwoners van Renswoude komende jaren van dit akkoord zullen profiteren. Een speciaal woord van dank aan al deze organisaties. En natuurlijk ook aan sport- en preventieformateur Ingrid van Gelder, die het hele proces heeft begeleid”.

Renswoude en haar inwoners vitaal

In het akkoord is veel aandacht voor het versterken van de verenigingen en het in beweging brengen van de doelgroep senioren. Maar ook het stimuleren van een gezonde leefstijl en vitaliteit staat centraal. In de projecten wordt de sociale kracht van Renswoude ingezet om met elkaar gezond gedrag te stimuleren en bij te dragen aan het vergroten van de vitaliteit en het geluksgevoel van jong en oud. Denk bijvoorbeeld aan projecten die erop zijn gericht om een gezonde zwangerschap voor aankomende moeders te stimuleren en zo voor ieder kind een gezonde start te realiseren.  Maar ook een multidisciplinaire gezinsaanpak voor gezonde leefstijl en meer sociale projecten als “Mag ik deze dans van u?“ voor ouderen zullen worden opgestart.

Netwerk sport en vitaliteit

Ook nu het akkoord gereed is zullen de betrokken organisaties elkaar blijven opzoeken. Er is een actief sport- en vitaliteitsnetwerk tot stand gebracht. Kees Eskes, bestuurslid Stichting Welzijn en Ondersteuning zal dit netwerk als onafhankelijk voorzitter coördineren. Voorzitter Kees Eskes: “Ik ben onder de indruk van wat er in korte tijd is gerealiseerd. Dit akkoord biedt echt kansen voor Renswoude en het komt op een goed moment, nu er door de Corona-versoepelingen weer allerlei activiteiten mogelijk worden. Het is uniek dat de verenigingen, onderwijs, sport, welzijn en zorg gezamenlijk in dit netwerk zijn vertegenwoordigd. We hopen dit in de toekomst nog verder uit te kunnen bouwen. Op inhoud werken we ook al samen met omliggende gemeenten als Scherpenzeel en Woudenberg”.  

Kom in beweging!

Om de uitvoering van de plannen te coördineren heeft de gemeente tijdelijk buurtsportcoach Caroline van der Helm aangesteld. Caroline wordt mede gefinancierd vanuit het Rijksbudget van het akkoord. Caroline is reeds buurtsportcoach in Nieuwegein, maar kent de gemeente Renswoude goed. Als bestuurslid van de Touwtrekvereniging Lagerweij was zij ook bij de totstandkoming van het akkoord betrokken. “Ik heb heel veel zin om met alle betrokkenen aan de slag te gaan met de uitvoering van de plannen. We hopen in september met de eerste concrete activiteiten te kunnen starten. Ook willen we het akkoord dan feestelijk lanceren”, aldus Caroline.

Nationale sport en preventie akkoord

Omdat het lokale sportakkoord aansluit op het Nationaal Sportakkoord 2019 – 2022  en Nationaal preventieakkoord 2019-2023 heeft het Rijk uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld. Daarnaast dragen ook verschillende partners financieel of in natura bij.

Nieuwsgierig geworden en wilt u het sport- en vitaliteitsakkoord lezen? Of heb je andere vragen of ideeën? Neem contact op via Caroline van der Helm: buurtsportcoach@renswoude.org . Ook als u meer wilt weten of interesse heeft om bij te dragen aan het sport- en beweegakkoord van Renswoude kunt u contact opnemen via het genoemde e-mailadres.