HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten  |  Renswoudenaren voelen zich veilig

Renswoudenaren voelen zich veilig (19-09-2018)

Dit item is verlopen op 31-10-2018.

Inwoners van Renswoude voelen zich veilig. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente afgelopen voorjaar heeft gehouden en waarvan de resultaten nu bekend zijn. Vrijwel iedereen die de enquête invulde zegt zich veilig (85%) of redelijk veilig (14%) te voelen. Het gemeentebestuur van Renswoude is blij met deze uitkomsten en gebruikt ze bij het opstellen van een nieuw veiligheidsplan voor de komende vier jaar.

De gemeente Renswoude is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Een veilige woon- en leefomgeving draagt daaraan bij. De gemeente Renswoude heeft zelf een verantwoordelijke taak op het gebied van openbare orde en veiligheid, maar kan dit niet alleen. Zij werkt samen met de buurgemeenten, de politie en de veiligheidsregio, maar ook met inwoners en ondernemers. Veiligheid is van ons allemaal.

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

De gemeente Renswoude stelt de komende periode – samen met de Heuvelruggemeenten (Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal &, Wijk bij Duurstede), politie en het Openbaar Ministerie – een nieuw regionaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 op. In het plan staat welke veiligheidsprioriteiten de komende jaren in het bijzonder de aandacht krijgen en hoe dat gebeurt. Het plan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Veiligheidsenquêtes en wijkbezoeken

Om de veiligheidsprioriteiten te kunnen bepalen, zijn – naast informatie van politie en justitie – ook inwoners en ondernemers gevraagd naar hun veiligheidsgevoel. Begin april organiseerde de gemeente een veiligheidsonderzoek onder alle Renswoudenaren. In totaal vulden 187 inwoners de vragenlijst in. De algemene conclusie is dat vrijwel iedereen in Renswoude (99%) zich veilig of redelijk veilig voelt. Onder ondernemers heerst hetzelfde gevoel.

Naast de enquêtes brachten gemeente en politie ook verschillende wijkbezoeken en spraken zo’n 50 mensen over veiligheid en leefbaarheid. De uitkomsten daarvan waren gelijk aan die van de enquête.

De belangrijkste uitkomsten van het veiligheidsonderzoeken zijn verder:

  • De (kwaliteit van de) woonomgeving krijgt als rapportcijfer een 8,2. Dat geldt ook als het gaat om de leefbaarheid (8,1);
  • Te hard rijden, hondenpoep op de stoep en inbraak in woningen vormen de top 3 van overlast en misdrijven waaraan Renswoudenaren zich ergeren;
  • Om de overlast aan te pakken, moet er meer worden gecontroleerd op parkeren, snelheid, loslopende honden en hondenpoep;
  • Vrijwel iedereen (98,4%) voelt zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt;
  • Inwoners verwachten dat de gemeente aandacht besteedt aan de veiligheid in de Dorpsstraat, de verkeersveiligheid in het algemeen, parkeerproblemen en de overlast door jongeren.

Hoe gaat het verder?

De gemeente Renswoude betrekt de resultaten van de enquêtes onder inwoners en ondernemers en de wijkbezoeken bij het op te stellen regionaal Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022 dat – naar verwachting – in december door de gemeenteraad wordt vastgesteld.