HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten  |  Plan van aanpak nieuwbouw brandweerkazerne getekend

Plan van aanpak nieuwbouw brandweerkazerne getekend (05-06-2018)

Dit item is verlopen op 30-06-2018.

Op maandag 4 juni jl. hebben de gemeente Renswoude en de Veiligheidsregio Utrecht het plan van aanpak nieuwbouw brandweerkazerne getekend.

Omdat de huidige brandweerkazerne verouderd is, op verschillende aspecten niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en er extra ruimte nodig is voor een derde voertuig, heeft de gemeenteraad eerder dit jaar besloten om op de huidige locatie een nieuwe brandweerkazerne te bouwen.

In het plan van aanpak wordt beschreven hoe het proces om te komen tot een nieuwe brandweerkazerne eruit ziet (inclusief een planning). Verwachting is dat de nieuwe brandweerkazerne eind 2020/begin 2021 in gebruik genomen kan worden.

Het plan van aanpak is namens de Veiligheidsregio Utrecht ondertekend door afdelingshoofd repressie dhr. J. Hazeleger en namens de gemeente Renswoude door burgemeester mw. P. Doornenbal-van der Vlist.