HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten  |  Oproep: Leden gezocht voor de klankbordgroep huisvesting gemeente

Oproep: Leden gezocht voor de klankbordgroep huisvesting gemeente (31-10-2018)

Dit item is verlopen op 30-11-2018.

Op 2 oktober jl. heeft de gemeenteraad een lijst met locaties vastgesteld die de komende tijd onderzocht gaan worden als mogelijke locatie voor de toekomstige huisvesting van de gemeente. Het doel is om te komen tot een locatieanalyse op basis waarvan de gemeenteraad in het voorjaar van 2019 een besluit kan nemen.

In dit proces willen we zo goed mogelijk luisteren naar de inbreng van inwoners van Renswoude en de verschillende belangengroepen. Dit willen we doen door het oprichten van een klankbordgroep.

Voor de klankbordgroep zijn we, naast een aantal belangengroepen, op zoek naar maximaal 5 inwoners. Als u in dit proces mee wilt denken, dan kunt u zich aanmelden via bram@quadraat.nu of 06-26642595. Dit kan tot en met zaterdag 10 november a.s.. Bij meerdere aanmeldingen wordt er door middel van een loting een keuze gemaakt.

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep staat gepland op maandagavond 12 november a.s. vanaf 19.45 uur in de raadszaal van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4).

Alle belangrijke informatie over de locatieanalyse kunt u vinden via www.renswoude.nl/gemeentehuis

Voor vragen over bovenstaande kunt u terecht bij de projectmanager Bram Quaak (bram@quadraat.nu, 06-26642595).