HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten  |  Nieuw afvalbeleid succesvol gebleken

Nieuw afvalbeleid succesvol gebleken (19-04-2021)

Hoeveelheid restafval meer dan gehalveerd

Net zoals alle andere gemeenten in Nederland wil ook de gemeente Renswoude het percentage gescheiden huishoudelijk afval verhogen. Om hier aan bij te dragen heeft de gemeente Renswoude in 2020 haar afvalbeleid gewijzigd. Dit blijkt een succesvolle beslissing te zijn. 

In 2020 besloot de gemeente Renswoude de afvalinzameling ingrijpend te veranderen. Per 1 januari 2020 betaalt de inwoner per leging van hun restafval kliko. Dit met als doel een betere afvalscheiding én minder restafval dat verbrand moet worden. Het streven: 100 kilo restafval per inwoner en 75% afvalscheiding in 2020. En dit doel is ruimschoots behaald.

Uit de afvalcijfers blijkt dat de inwoners van de gemeente Renswoude beter hun afval zijn gaan scheiden dan voorheen. De hoeveelheid restafval is meer dan gehalveerd Waar in 2019 nog gemiddeld 200 kilo restafval ingezameld werd per inwoner, is dit aantal gedaald tot maar liefst 73 kilo in 2020. Het nieuwe beleid werpt duidelijk zijn vruchten af. Wethouder Van ‘t Foort: We zijn ontzettend blij met deze cijfers, want het toont het succes van het nieuwe beleid aan. Ik ben onze inwoners vooral dankbaar dat ze zo veel gescheiden afval inzamelen.’

Bij de inzameling van de andere afvalstromen zijn ook grote verschillen te zien. Er zijn duidelijk meer grondstoffen ingezameld. Waar de inwoners van Renswoude en omgeving jarenlang ongeveer 20 kilo PMD scheidden, is dit aantal in 2020 bijna verdubbeld tot 38 kilo per inwoner. Ook bij de scheiding van het gft zijn de resultaten succesvol te noemen. Er wordt meer dan 30% meer gft ingezameld. In 2020 werd er 144 kilo ingezameld ten opzichte van 98 kilo in 2019.

Hergebruik ingezamelde grondstoffen

Ook zijn de cijfers rondom hergebruik van het ingezamelde afval enorm gestegen. Waar dit in 2019 48% was, kon in 2020 80% van al het ingezamelde afval hergebruikt worden. Een stijging van 42%.  Door het beter scheiden van afval kunnen meer grondstoffen worden hergebruikt. Groente-, fruit- en etensresten worden samen met tuinafval omgezet naar compost en groene energie. Plastic, metalen en drankpakken, oftewel PMD, worden hergebruikt in tal van producten. Denk hierbij aan kleding of nieuwe verpakkingen.

‘We zullen ons blijven inzetten voor een milieuvriendelijker en schoner Renswoude.’, aldus Harm Winkeler, algemeen directeur van ACV.

ACV verzorgt de afvalinzameling en het beheer van de openbare ruimte in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Veenendaal en Wageningen. ACV werkt de komende jaren volop aan vernieuwing waarbij veel aandacht is voor recycling en hergebruik van grondstoffen. Sinds 2020  is de gemeente Renswoude toegetreden als aandeelhouder van ACV. Al vanaf 2019 verzorgt ACV de afvalinzameling in de gemeente Renswoude.