HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten  |  Huisvesting gemeente Renswoude

Huisvesting gemeente Renswoude (15-08-2018)

Er is de achterliggende jaren veel gesproken over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke dienstverlening. In de raadsvergadering van 29 mei jl is ten aanzien van de toekomst van het gemeentehuis besloten om breder te kijken dan uitsluitend de huidige locatie op Dorpsstraat 4. De raad heeft het college gevraagd voor nog nader te bepalen locaties een analyse uit te voeren.

Het gebouw van Dorpsstraat 4 is deels een Rijksmonument. Op dit moment bestaat er een aantal knelpunten vanwege de grootte, indeling en de staat van het pand. Daarnaast zijn er knelpunten ontstaan door nieuwe taken die de gemeente uitvoert (privacygevoelige gesprekken voor bijv. jeugdzorg). Het is onze ambitie om op een zo kort mogelijke termijn te zorgen voor een adequate en financieel verantwoorde oplossing voor de gemeentelijke huisvesting.

Besluit over locaties in vergadering van 2 oktober

In de vergadering van 2 oktober neemt de gemeenteraad een besluit welke locaties onderzocht zullen worden en waar deze locaties aan moeten voldoen. Ook ligt de wijze van communicatie en participatie voor. Uiteraard bent u hartelijk welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Dat geldt ook voor de commissievergadering voorafgaand aan deze raad (woensdag 5 september). Beide vergaderingen beginnen om 19.30 in de raadszaal van het gemeentehuis.

Instelling klankbordgroep

Wanneer de raad instemt met het communicatie- en participatieplan, zal na 2 oktober zo snel mogelijk een klankbordgroep worden samengesteld. Wij streven hierbij naar een goede afspiegeling van de inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Aan de klankbordgroep wordt gevraagd om het college gedurende het proces van de locatieanalyse te adviseren.

Vertel uw ideeën over mogelijke locaties

Wij waarderen uw inbreng! Als u voor die tijd ideeën wilt delen of uw mening wilt geven over mogelijke locaties voor de toekomstige huisvesting van de gemeente, dan nodigen wij u uit om dat per e-mail te doen via info@renswoude.nl. U kunt ook gebruik maken van het formulier Huisvesting gemeente. Dit wordt rechtstreeks via de website verzonden.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Check dan de website www.renswoude.nl/gemeentehuis. Op deze speciale pagina kunt u de meest recente informatie vinden. Verder houden we u op de hoogte via de Heraut, facebook en twitter.