HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten

Persberichten

 • Gemeente Renswoude staat voor een veilig ondernemersklimaat

  Donderdag 10 juni heeft een integrale controle plaatsgevonden op het bedrijventerrein Groot Overeem. De controles hebben als doel om een goed beeld te krijgen van bedrijven en om op te treden bij misstanden. Deze controles zijn onderdeel van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van de gemeente Renswoude.

  lees meer
 • Junior Cyber Agents uit Renswoude gehuldigd door de burgemeester en de politie

  Vrijdag 4 juni was een bijzondere dag voor een aantal kinderen uit gemeente Renswoude. Zij werden officieel gehuldigd tot Junior Cyber Agent van de gemeente. De afgelopen weken werden de kinderen via HackShield opgeleid tot Cyber Agent. In deze game leren ze niet alleen hoe ze online gevaar kunnen herkennen en voorkomen, maar ook hoe ze hun omgeving hiertegen kunnen beschermen. Zoals bijvoorbeeld de gemeente. De politie en burgemeester zijn dan ook erg blij met deze Junior Cyber Agents.

  lees meer
 • Bouwbedrijf Osnabrugge wint aanbesteding gemeentehuis Renswoude

  Start renovatie en uitbreiding gemeentehuis na de zomervakantie

  Op 3 juni jl. is de aanbestedingsprocedure voor de selectie van de bouwkundig aannemer voor de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis afgerond. Nu de bezwaartermijn van de voorlopige gunning is verstreken zijn we zeer verheugd u te kunnen melden dat bouwbedrijf Osnabrugge uit Scherpenzeel deze aanbesteding heeft gewonnen.

  lees meer
 • Buitengebied zonder drugslabs; (anoniem) melden helpt!

  Online en op social media heb je ze misschien al gezien; banners en korte filmpjes over drugslabs op het platteland. Meld Misdaad Anoniem is samen met Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Renswoude en Veenendaal een campagne gestart om inwoners bewust te maken van de gevaren van drugslabs en om het anoniem melden van signalen onder de aandacht te brengen. Dit is nodig omdat gemeenten en politie steeds vaker opslag en productie van drugs in het buitengebied zien. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor bewoners, omwonenden en milieu.

  lees meer
 • Gemeenten Heuvelrug en politie werken samen aan een buitengebied zonder drugslabs

  Vanaf 15 april kun je ze tegenkomen; politiemensen die het buitengebied van Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Renswoude en Veenendaal bezoeken. Ze gaan het gesprek aan met bewoners en vragen daarbij aandacht voor het veilig verhuren van schuren of loodsen. Dit is nodig omdat gemeenten en politie steeds vaker opslag en productie van drugs in het buitengebied zien. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor bewoners, omwonenden en milieu.

  lees meer
 • Nieuw afvalbeleid succesvol gebleken

  Hoeveelheid restafval meer dan gehalveerd

  Net zoals alle andere gemeenten in Nederland wil ook de gemeente Renswoude het percentage gescheiden huishoudelijk afval verhogen. Om hier aan bij te dragen heeft de gemeente Renswoude in 2020 haar afvalbeleid gewijzigd. Dit blijkt een succesvolle beslissing te zijn. 

  lees meer
 • Realisatiefase wandelroutenetwerk Utrecht-oost van start

  Bestuurders provincie en gemeenten geven startsein voor afronding provincie dekkend wandelnetwerk. (Persbericht Routebureau Utrecht)

  Diverse wandelroutes op de Utrechtse Heuvelrug, regio Amersfoort en delen van de Gelderse Vallei worden onderdeel van een uniform bewegwijzerd wandelroutenetwerk. De provincie Utrecht en dertien gemeenten hebben een overeenkomst gesloten voor de realisatie hiervan.

  lees meer
 • Betrek bewoners actief en pak duurzame opwek regionaal aan

  Burgerforum Regio Foodvalley brengt advies uit (Persbericht Regio Foodvalley)

  Waar, hoe en hoeveel zonne- en windenergie kunnen we in 2030 opwekken in de regio? In Regio Foodvalley werken vertegenwoordigers van belangenpartijen samen met 8 gemeenten, 2 provincies en 2 waterschappen aan een plan daarover: de Regionale Energiestrategie (RES). Een groep inwoners uit de hele regio - een burgerforum - geeft advies over hoe in dit regioplan rekening gehouden kan worden met wat inwoners belangrijk vinden. Het burgerforum heeft het advies samengevat in zeven aanbevelingen. Die geven weer wat inwoners van de regio belangrijk vinden en wat zij waarderen aan hun leefomgeving.

  lees meer
 • Erik Jansonius nieuwe gemeentesecretaris van Renswoude

  Erik Jansonius start per 1 juni 2021 als nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Renswoude. Hij is tot die tijd nog werkzaam voor de gemeente West Betuwe als verandermanager/kwartiermaker vergunningverlening en bedrijfsvoering. Erik Jansonius heeft in zijn loopbaan ruime ervaring opgedaan met gemeentelijke organisaties en bestuur.

  lees meer
 • Sportakkoord Renswoude opgeleverd!

  Het lokale- sport en beweegakkoord 2021- 2022 van Renswoude is gereed. Doel van het akkoord is om de komende twee jaar zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Sportformateur Ingrid van Gelder heeft het akkoord samen met alle sportverenigingen, sportaanbieders, scholen, inwoners en andere belanghebbenden tot stand gebracht.

  lees meer
 • Samen sterk voor toerisme in Renswoude

  Gemeente Renswoude en Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei hebben hun samenwerking verlengd. Tot eind 2024 doet het RBT de toeristisch-recreatieve marketing voor de gemeente, waarin de samenwerking in het regiomerk Heuvelrug belangrijk is. “Alleen met elkaar kunnen we inspelen op de regionale opgaves die op ons af komen”, aldus wethouder Marieke Teunissen.

  lees meer
 • Renswoude sluit zich aan bij Eén tegen eenzaamheid

  Wethouder Wijs heeft op 1 februari zijn handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken.

  lees meer
 • Lancering circulair straatmeubilair

  Voor de zomer heeft de gemeente Renswoude al aangekondigd een primeur te hebben. En nu is het zover. Deze week zijn de eerste volledig circulaire straatmeubels geplaatst in de wijk Beekweide. Wethouder Marieke Teunissen: “Hiermee zet Renswoude weer een mooie stap naar een duurzame en circulaire lokale economie. Het is niet alleen geweldig om te zien dat deze meubels gemaakt zijn van materialen uit de omgeving, onder andere oude stalroosterlatten, maar ook geproduceerd zijn in de buurt. Hierdoor is de ecologische footprint van de meubels extreem laag.”

  “Daar bovenop komt dat het niet alleen duurzame en comfortabele meubels zijn voor de buurt, waar jong en oud kan ontmoeten en rusten, de meubels vertellen ook het verhaal van circulair denken” vertelt duurzaam conceptontwikkelaar en producent van de meubels Eric Spies van AIR3+ (www.air3plus.nl). ”Geweldig dat de gemeente ons de kans heeft gegeven om dit te realiseren. Dit soort projecten is nodig om samen vooruit te komen. Wij willen graag meer impact maken en prettig samenwerken met lokale bedrijven. En dat is hier zeker gelukt.”

  Op elk meubel staat ook informatie over een duurzaamheidsthema dat aansluit bij de wijk. Er wordt daarbij een link gelegd met de wijkgame Doezaam (www.doezaam.nl). Deze wijkgame is door de gemeente aangeboden aan de Renswoudse basisscholen De Borgwal en De Stifthorst en wordt de komende maanden verspreid.

  Wethouder Teunissen: “We weten dat de duurzaamheidsopgave groot is en dat we het samen moeten doen. Door te laten zien dat het kan, dat het leuk is om mee bezig te zijn en dat je zelfs op een circulaire manier geweldige dingen kunt maken, hopen we iedereen te inspireren en aan te zetten zijn of haar steentje bij te dragen. En daarnaast is het natuurlijk gewoon gaaf om met je buurtgenoten samen te kunnen komen op meubels die duurzaam gemaakt zijn van oude stalroosters van boerderijen uit de omgeving!”

    

 • Gemeente Renswoude hijst Global Goals vlag

  Op vrijdag 25 september was het precies vijf jaar geleden dat alle lidstaten van de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals, ofwel Global Goals, hebben onderschreven.

  lees meer
 • Heuvelruggemeenten sluiten aan bij Meld Misdaad Anoniem

  De gemeenten Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede gaan samenwerken met Meld Misdaad Anoniem. De betrokken burgemeesters en Marc Janssen van het meldpunt tekenden daarvoor op 10 september 2020 een samenwerkingsovereenkomst. Al deze gemeenten ontvangen vanaf nu van Meld Misdaad Anoniem signalen over criminaliteit en fraude in hun eigen gemeente.

  lees meer
 • Start bouw nieuwe brandweerkazerne Renswoude

  Afgelopen maand is de omgevingsvergunning voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne onherroepelijk geworden. Dat betekent dat er gebouwd kan worden. De door RoosRos architecten ontworpen brandweerkazerne wordt op dezelfde centrale locatie gebouwd als waar de huidige kazerne staat.

  lees meer
 • Duurzame wijkgame gelanceerd

  Donderdag 9 juli heeft wethouder Marieke Teunissen het eerste exemplaar van de duurzame wijkgame overhandigd aan de Christelijke Basisschool de Borgwal.

  lees meer
 • Koninklijke onderscheidingen 2020

  Burgemeester Doornenbal heeft vrijdag 24 april maar liefst vier inwoners van Renswoude telefonisch verblijd omdat zij vanwege hun jarenlange (vrijwillige) inzet gedecoreerd zijn als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats kon vinden vanwege de corona-maatregelen, is dit telefonisch gedaan. Er wordt nog gezocht naar één moment later dit jaar waarop alle uitreikingen in Nederland plaatsvinden. Wanneer dit zal zijn, is onder andere afhankelijk van het verloop van het Coronavirus.

  lees meer
 • Ineke Lissenberg interim gemeentesecretaris van Renswoude

  Ineke Lissenberg start per 1 januari 2020 als interim gemeentesecretaris van de gemeente Renswoude. Ineke Lissenberg heeft veel ervaring als gemeentesecretaris. Zij was het afgelopen half jaar interim gemeentesecretaris van de gemeente Bernheze en daarvoor gemeentesecretaris van Zeist (10 jaar), Ridderkerk (8 jaar) en Liesveld (5 jaar).

  lees meer
 • Gemeentesecretaris Jan van Dijk vertrekt

  Na bijna 12 jaar werkzaam te zijn geweest bij de gemeente Renswoude, vertrekt gemeentesecretaris Jan van Dijk per 1 februari 2020. Hij heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij de Inclusief Groep in Nunspeet.

  lees meer
 • Locatieanalyse huisvesting gemeente Renswoude afgerond

  College adviseert gemeenteraad te kiezen voor Dorpsstraat 4 (huidige locatie gemeentehuis)
  De gemeenteraad heeft op 2 oktober 2018 besloten om een aantal locaties te onderzoeken voor de toekomstige gemeentelijke huisvesting. Het College van B&W heeft hiervoor een locatieanalyse laten opstellen. Door een brede afspiegeling van de Renswoudse samenleving is middels een klankbordgroep meegedacht bij de totstandkoming hiervan. Op basis van deze locatieanalyse heeft het College van B&W een matrix opgesteld om te komen tot een voorkeursoptie.

  Het College van B&W heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de toekomstige gemeentelijke huisvesting op Dorpsstraat 4 (huidige locatie) te houden, waarbij het voorste, historische deel, gerenoveerd wordt en op het achterste deel sloop en nieuwbouw plaats vindt. De klankbordgroep adviseert deze locatie eveneens.

  Tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden zal gebruik gemaakt moeten worden van tijdelijke huisvesting.

  lees meer
 • Knipperlichten boven oversteekplaatsen in provinciale weg Renswoude

  Persbericht provincie Utrecht (14 maart 2019)

  De provincie Utrecht gaat de geplande verbeteringen van vier voetgangersoversteekplaatsen op de provinciale weg (N224) in het dorp Renswoude versneld uitvoeren. Op een van de oversteekplaatsen vond vorige maand een dodelijk ongeluk plaats.
  De vier oversteekplaatsen in het dorp krijgen nog dit voorjaar knipperlichten op een bord boven de weg. Voetgangers die willen oversteken kunnen die lichten eenvoudig inschakelen door op een knop te drukken.

  lees meer
 • Stand van zaken locatieonderzoek toekomstige huisvesting gemeente Renswoude

  In de raadsvergadering van 2 oktober jl. is ten aanzien van de toekomstige huisvesting van de gemeente een lijst varianten (mogelijke locaties) vastgesteld die onderzocht gaan worden. Daarnaast zijn de uitgangspunten vastgesteld waaraan de toekomstige huisvesting moet voldoen. Alle varianten zijn beoordeeld aan de hand van de vastgestelde uitgangspunten. Voldoet een variant hier niet aan, dan valt deze af. Voldoet een variant hier wel aan, dan wordt deze verder onderzocht.

  lees meer
 • Renswoude meest veelbelovende Global Goals gemeente van Nederland.

  Vrijdag 18 januari jl. maakte VNG International bekend dat Renswoude is gekozen als meest veelbelovende Global Goals gemeente van Nederland. Wethouder Sander van ’t Foort nam de prijs van VNG International in ontvangst van Minister Kaag en VNG-voorzitter Van Zanen.

  Wethouder Van ’t Foort: ‘Wat een leuke verassing van VNG International! Dit is een flinke opsteker voor onze gemeente en regio. Daar gaan we werk van maken!’

  lees meer
 • Bouw eerste wijk met nul-op-de-meter woningen van start

  Op woensdag 16 januari jl. heeft wethouder Sander van ’t Foort het startsein gegeven voor de bouw van 45 sociale huurwoningen en 18 koopwoningen in het herontwikkelingsplan Taets van Amerongen. Dit betreft de eerste wijk in de Regio Foodvalley die volledig bestaat uit gasloze, duurzame woningen met nul-op-de-meter.

  lees meer
 • Afvalinzameling wijzigt in Renswoude

  Per 1 januari 2019 wijzigt in Gemeente Renswoude de afvalinzameling. De uitdaging die Renswoude aangaat is om meer grondstoffen zoals papier, GFT, plastic en glas te recyclen zodat we minder restafval over houden. De landelijke overheid heeft vastgesteld dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval hergebruikt moet worden en dat er circa 100kg restafval per inwoner overblijft. Op dit moment wordt er in Renswoude nog 220kg restafval ingezameld en 82% daarvan is afval wat gerecycled kan worden. Een mooie uitdaging voor Renswoude om meer te recyclen zodat er minder restafval overblijft.

  lees meer
 • Gemeenteraad stelt begroting 2019 vast

  Gemeentelijke belastingen blijven hoegenaamd gelijk
  De gemeenteraad stelde eind oktober de begroting voor 2019 vast. In de begroting staan de plannen voor het komende jaar en wat die plannen kosten. Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat de gemeente volgend jaar in totaal € 15 miljoen ontvangt (bijvoorbeeld vanuit de Algemene Uitkering van het Rijk, maar ook door het innen van belastingen) en uitgeeft (bijvoorbeeld aan het bestaande en voorgenomen beleid in het sociaal en fysiek domein).
  U kunt de hele Begroting 2019 downloaden als pdf-bestand. Ook kunt u een pdf-bestand downloaden waar de begroting op één pagina in een afbeelding is te zien.

  lees meer
 • Oproep: Leden gezocht voor de klankbordgroep huisvesting gemeente

  Op 2 oktober jl. heeft de gemeenteraad een lijst met locaties vastgesteld die de komende tijd onderzocht gaan worden als mogelijke locatie voor de toekomstige huisvesting van de gemeente. Het doel is om te komen tot een locatieanalyse op basis waarvan de gemeenteraad in het voorjaar van 2019 een besluit kan nemen.

  In dit proces willen we zo goed mogelijk luisteren naar de inbreng van inwoners van Renswoude en de verschillende belangengroepen. Dit willen we doen door het oprichten van een klankbordgroep.

  lees meer
 • Officiële opening speelplaats Reigerweide

  Op vrijdag 19 oktober a.s. is het dan eindelijk zover, de nieuwe speelplaats aan de Reigerweide wordt feestelijk geopend. De feestelijke opening start om 15.30 uur door wethouder Marieke Teunissen en vervolgens kunnen de kinderen naar hartenlust spelen in hun nieuwe speeltuin.

  lees meer
 • Inwoners blijven tevreden over uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning

  Cliënttevredenheidsonderzoek afgerond
  Inwoners die gebruik maken van voorzieningen die vallen onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, zijn daar – net als vorig jaar – positief over. Dat geldt niet alleen voor de toegankelijkheid van deze voorzieningen, maar ook over de kwaliteit ervan. De meeste inwoners die gebruik maken van WMO-voorzieningen zeggen, dat zij daardoor zelfredzamer zijn (geworden).

  lees meer
 • Renswoude ontvangt op 26 september vijftig Global Leaders

  Op woensdag 26 september 2018 ontvangt de gemeente Renswoude vijftig Global Leaders. Zij nemen deel aan de Green Destinations Global Leaders conferentie in Arnhem/Nijmegen dat door de provincie Gelderland wordt georganiseerd. Tijdens de conferentie bespreken deskundigen uit 22 landen de internationale trends op het gebied van duurzaam toerisme in Europa, Amerika, Afrika, Azië en Australië.

  lees meer
 • Locatieanalyse huisvesting gemeentehuis

  De raadscommissie Economie en Financiën heeft op 5 september jl. gesproken over het raadsvoorstel met betrekking tot de toekomstige huisvesting van de gemeente Renswoude. In de vergadering van 2 oktober neemt de gemeenteraad een besluit welke locaties onderzocht zullen worden en waar deze locaties aan moeten voldoen. Ook ligt de wijze van communicatie en participatie voor. U bent hartelijk welkom om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Deze vergadering begint om 19.30 in de raadszaal van het gemeentehuis.

  Wanneer de raad instemt met het communicatie- en participatieplan, zal na 2 oktober zo snel mogelijk een klankbordgroep worden samengesteld. Wij streven hierbij naar een goede afspiegeling van de inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden. Aan de klankbordgroep wordt gevraagd om het college gedurende het proces van de locatieanalyse te adviseren.

  Wij waarderen uw inbreng! Inmiddels hebben we verschillende suggesties ontvangen als mogelijke locatie voor de toekomstige huisvesting van de gemeente. Deze zullen alle in de locatieanalyse worden betrokken. Wij zullen de gemeenteraad voorstellen om alle suggesties voor mogelijke locatie mee te nemen tot de raadsvergadering van 2 oktober 2018.

  Als u andere ideeën wilt delen of uw mening wilt geven deze locatieanalyse, dan kunt u dat nog steeds doen via info@renswoude.nl

  Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Check dan www.renswoude.nl/gemeentehuis. Op deze speciale pagina kunt u de meest recente informatie vinden. Verder houden we u op de hoogte via de Heraut, facebook en twitter.

  lees meer
 • Renswoudenaren voelen zich veilig

  Inwoners van Renswoude voelen zich veilig. Dat blijkt uit een enquête die de gemeente afgelopen voorjaar heeft gehouden en waarvan de resultaten nu bekend zijn. Vrijwel iedereen die de enquête invulde zegt zich veilig (85%) of redelijk veilig (14%) te voelen. Het gemeentebestuur van Renswoude is blij met deze uitkomsten en gebruikt ze bij het opstellen van een nieuw veiligheidsplan voor de komende vier jaar.

  De gemeente Renswoude is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Een veilige woon- en leefomgeving draagt daaraan bij. De gemeente Renswoude heeft zelf een verantwoordelijke taak op het gebied van openbare orde en veiligheid, maar kan dit niet alleen. Zij werkt samen met de buurgemeenten, de politie en de veiligheidsregio, maar ook met inwoners en ondernemers. Veiligheid is van ons allemaal.

  lees meer
 • Toekomst met perspectief voor sociaal werkbedrijf IW4

  De colleges van Veenendaal, Rhenen en Renswoude vragen hun gemeenteraden zich uit te spreken over de toekomstige strategie en financiering van IW4. Het voorstel is om IW4 door te ontwikkelen als sociaal werkbedrijf, ter ondersteuning van een inclusieve arbeidsmarkt. Dit betekent een voortzetting van het beleid van zo regulier mogelijke plaatsing in werk. Onderdeel van de voorstellen is om de gemeentelijke bijdragen aan IW4 te verhogen om de toekomst van IW4 en de daarin werkzame Sw-medewerkers zeker te stellen.

  lees meer
 • Gemeenteraad stelt Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030 vast

  Hoofdkeuzes voor wonen, werken, voorzieningen en buitengebied
  De gemeenteraad van Renswoude heeft op 3 juli 2018 de “Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030” vastgesteld. De omgevingsvisie, die in samenspraak met inwoners, organisaties en ondernemers is opgesteld, geeft antwoord op de vraag: “Hoe ziet Renswoude er in 2030 uit?” Renswoude heeft als eerste gemeente van Regio FoodValley een omgevingsvisie vastgesteld.

  lees meer
 • Koninklijke onderscheiding voor prof. dr. E.J. (Erik) Knorth

  Burgemeester Doornenbal heeft op vrijdag 8 juni jl. een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan prof. dr. Erik Knorth uit Renswoude.  Hij ontving deze onderscheiding tijdens een symposium ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de studierichting orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

  lees meer
 • Praat u mee over een andere wijze van afvalinzameling?

  Renswoude wil een duurzame gemeente zijn. Als duurzame gemeente willen wij de doelstelling van maximaal 100 kg restafval per jaar en 75% afvalscheiding in 2020 behalen. Om het weggooien en vernietigen van kostbare grondstoffen tot een minimum te beperken, willen we herbruikbaar afval zo optimaal mogelijk gescheiden inzamelen en de inwoners daarvoor de faciliteiten bieden.

  lees meer
 • Plan van aanpak nieuwbouw brandweerkazerne getekend

  Op maandag 4 juni jl. hebben de gemeente Renswoude en de Veiligheidsregio Utrecht het plan van aanpak nieuwbouw brandweerkazerne getekend.

  lees meer
 • De heer J.E. de Vries benoemd tot Ereburger van Renswoude

  Wegens zijn bijzondere verdiensten voor de gemeente Renswoude heeft het gemeentebestuur besloten om de heer De Vries te benoemen tot Ereburger van de gemeente Renswoude.

  lees meer
 • Uitnodiging afscheid wethouders Vlastuin en Van de Pol

  Dick Vlastuin en Hans van de Pol nemen afscheid als wethouder van de gemeente Renswoude. Als dank voor hun grote inzet voor de gemeente Renswoude en de betrokkenheid bij haar inwoners krijgen de wethouders een afscheidsreceptie aangeboden op donderdag 31 mei 2018.

  lees meer
 • Gemeente Renswoude en provincie Utrecht sluiten Cultuurpact

  De gemeente Renswoude en de provincie Utrecht hebben op 23 mei een nieuw Cultuurpact gesloten. De ondertekening vond plaats in de nieuwe Oudheidkamer aan de Dorpsstraat 38 in Renswoude. Doel van het Cultuurpact is om de samenwerking tussen de gemeente Renswoude en de provincie Utrecht te versterken op het gebied van cultuur, cultureel erfgoed en cultuurtoerisme.

  lees meer
 • Coalitieakkoord ChristenUnie, VVD en Dorpsbelang Renswoude

  De ChristenUnie, de VVD en Dorpsbelang Renswoude hebben overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college voor de periode 2018-2022. Het coalitieakkoord “Samen bouwen aan Renswoude” is vandaag (15 mei 2018) door vertegenwoordigers van de drie partijen ondertekend.

  lees meer
 • Formerende partijen Renswoude eens over portefeuilles

  Onder leiding van formateur Jan Wolleswinkel hebben de beoogde coalitiepartijen CU, VVD en Dorpsbelang Renswoude mondeling een akkoord op hoofdlijnen bereikt over een gezamenlijk coalitieprogramma voor de periode 2018-2022. Dit akkoord zal aan de fracties ter goedkeuring worden voorgelegd.

  lees meer
 • Koninklijke onderscheiding voor mw. M.M. van de Bor-Slot

  Burgemeester Doornenbal heeft op donderdag 26 april tijdens de jaarlijkse Lintjesregen de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt aan mevrouw M.M. (Ria) van de Bor-Slot.

  lees meer
 • Dorpsbelang Renswoude schuift aan bij coalitieonderhandelingen CU en VVD

  Onder leiding van formateur Jan Wolleswinkel hebben de beoogde coalitiepartijen CU en VVD de afgelopen weken intensief overleg gevoerd over een coalitieakkoord. Op hoofdlijnen is hier over overeenstemming bereikt.

  lees meer
 • Netwerken in het kwadraat

  Bigday FoodValley regio start jouw netwerk
  150 professionals en honderden mbo-studenten van ROC A12 Technova en Aeres MBO ontmoeten elkaar tijdens Bigday in regio FoodValley op woensdag 18 april. In gesprek met elkaar voor maximale kansen straks op de arbeidsmarkt. Voorafgaand leerden de studenten netwerken en het belang daarvan. Vandaag volgen ze workshops, zoeken ze kansen in elkaars netwerk en bezoeken zij werkgevers voor een netwerkgesprek. Vele werkgevers openen hun deuren voor de studenten en ontvangen het predicaatbord ‘Fantastisch FoodValley bedrijf voor jongeren’ dat tot genoeg gespreksstof zal leiden.

  lees meer
 • ChristenUnie en VVD willen in Renswoude coalitie vormen

  Onder leiding van informateur J.T. Wolleswinkel hebben de ChristenUnie en de VVD gisteren vertrouwen in elkaar uitgesproken om voor de komende vier jaar een coalitie te vormen. Daarmee is een einde gekomen aan het informatieproces. De woordvoerders van beide partijen gaan volgende week samen in gesprek om inhoudelijk over belangrijke onderwerpen afspraken te maken om te komen tot een coalitie-akkoord. Ook dit formatieproces staat onder leiding van de heer Wolleswinkel. Beoogd wethouders zijn Sander van ’t Foort (ChristenUnie) en Marieke Teunissen (VVD).

 • Tussenrapportage informateur Wolleswinkel inzake coalitiebesprekingen Renswoude

  Na een gezamenlijke openbare bijeenkomst met alle vijf fracties heeft de heer J.T. Wolleswinkel, informateur bij de coalitiebesprekingen in Renswoude, gesprekken gevoerd met de individuele fracties. Hij heeft een tussenrapportage uitgebracht over zijn eerste bevindingen.

  lees meer
 • Informateur Jan Wolleswinkel start coalitiebesprekingen

  Op zaterdag 24 maart 2018 om 9.00 uur heeft op initiatief van de grootste partij de ChristenUnie een eerste openbare bespreking met alle partijen plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering hebben alle partijen kennis gemaakt met Jan Wolleswinkel. De verkiezingsuitslag en het vervolgproces is met elkaar besproken.

  lees meer
 • Inwoners Renswoude erg tevreden over Wet maatschappelijke ondersteuning

  Cijfers cliëntervaringsonderzoek bekendgemaakt
  Inwoners van Renswoude, die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zijn opnieuw erg te spreken over de contacten met het Dorpsteam, de zorgvoorzieningen en de communicatie van en door de gemeente Renswoude. Dat blijkt uit het eerder dit jaar gehouden cliëntervaringsonderzoek Wmo. De gemeente Renswoude blijft ook de komende periode inzetten op een goede communicatie over de zorgvoorzieningen.

  lees meer
 • Nieuw en ruimer kindcentrum aan De Hokhorst in Renswoude

  Kindcentrum Het Borghonk aan De Hokhorst in Renswoude wordt vernieuwd. Het huidige semi-permanente gebouw is te klein en wordt vervangen door een nieuw kindcentrum dat plaats biedt aan peutergroepen, dag-, tussen- en buitenschoolse opvang. Gea en Evert Veldhuizen van Het Borghonk en de gemeente Renswoude ondertekenden een koopovereenkomst voor de aankoop van de benodigde grond. Het is de verwachting dat het nieuwe kindcentrum rond de voorjaarsvakantie van 2018 de deuren kan openen.

  lees meer
 • Jeugdhulp in regio FoodValley slaagt erin administratieve lasten terug te dringen

  De Jeugdhulpregio FoodValley (gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal) is er in geslaagd om samen met de zorgaanbieders de administratieve lasten terug te dringen in de Jeugdhulp. In een landelijk onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) krijgt de regio een A-status: de regio past 95% van de standaarden toe. Daarmee zit de regio in de categorie die succesvol werk maakt van het terugdringen van de administratieve lasten.

  lees meer
 • Renswoude draagt Milieutaken over aan de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)

  De raad van Renswoude heeft op dinsdag 27 juni ingestemd met het voorstel om de milieutaken over te dragen aan de ODRU. Deze taakoverdracht vloeit voort uit de wetswijziging die per 1 juli 2017 van kracht is geworden. Gemeenten worden hierdoor verplicht de basis milieutaken over te dragen aan regionale uitvoeringsdiensten, zoals de ODRU. De gemeente Renswoude maakte in het verleden ook al gebruik van de diensten van de ODRU, dit wordt nu uitgebreid naar de uitvoering van alle milieutaken.

  lees meer
 • Positief resultaat van Jaarrekening 2016 Renswoude

  De gemeente Renswoude heeft het jaar 2016 met een positief resultaat en een goedkeurende accountantsverklaring afgesloten. Het college van B&W maakte al eerder bekend dat vorig jaar bijna € 4 miljoen is overgehouden. Het positieve saldo komt vooral door veranderde regels van de Rijksoverheid met betrekking tot de gemeentelijke financiën. Het college van B&W stelde de raad onder meer voor een gedeelte van dit bedrag te gebruiken voor het instellen van een monumentenfonds. Met dit fonds ondersteunt de gemeente eigenaren van gemeentelijke monumenten bij de restauratie van hun pand.

  lees meer
 • Afronding Dorpshart

  De komende weken worden benut om de mogelijke alternatieven voor de afronding van het Dorpshart nader te onderzoeken. Naar verwachting wordt dit onderzoek eind augustus afgerond zodat het voorstel in de commissie Samenleving en Financiën van 13 september kan worden besproken en de raad op 10 oktober een besluit kan nemen.

 • Landelijke primeur voor Renswoude, plaatsing Badkamer Uitbuik Module

  Woensdag 28 juni jl. had het Woningbedrijf Renswoude een landelijke primeur. De eerste Badkamer Uitbuik Module (BUM) werd geplaatst aan de Van Reedeweg als onderdeel van een renovatieproject van 24 woningen. Burgemeester Doornebal-Van der Vlist gaf het startsein voor het plaatsen van de BUM. “Hier staat een trotse burgemeester. Met de plaatsing van deze BUM vergroten we de kwaliteit van de woningen in een keer naar de eisen van deze tijd en zijn ze daarmee toekomstbestendig”.

  lees meer
 • Grebbelinie Bezoekerscentrum officieel geopend

  Publieksdag op 8 juli a.s.
  Op woensdag 28 juni jl. heeft de heer professor Van Vollenhoven het Grebbelinie Bezoekerscentrum officieel geopend. Met een druk op een knop onthulde hij het logo op de zijgevel van het nieuwe pand aan het Fort aan de Buursteeg in de gemeente Renswoude.

  lees meer
 • Uitstel afronding Dorpshart

  De afgelopen week zijn er veel ontwikkelingen geweest voor wat betreft de ontwikkeling van het Dorpshart. Een aantal zaken moet nog verder worden uitgezocht, de gesprekken hierover zijn nog niet afgerond. Het college heeft de raad voorgesteld om de betrokken partijen meer tijd te geven voor deze gesprekken. De behandeling van dit agendapunt wordt na de zomervakantie opnieuw op de agenda van commissie en raad geplaatst.

 • Alternatieve invulling Dorpshart

  Komst fietsenwinkel blijkt financieel onhaalbaar
  Nadat Frank van Woerden eind 2016 het plan lanceerde om de bibliotheek en het gemeentehuis te verhuizen naar het Dorpshart en zo deze ontwikkeling af te ronden, zijn de afgelopen tijd diverse alternatieven bij de gemeente binnengekomen. 27 juni a.s., om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad over dit onderwerp in het gemeentehuis.

  lees meer
 • Rekenkamercommissie start onderzoek minimabeleid Renswoude

  Dit voorjaar start de rekenkamercommissie een onderzoek naar het minimabeleid in Renswoude. De rekenkamercommissie gaat hierbij na of de gemeente het minimabeleid effectief uitvoert. Wat zijn de doelstellingen van de gemeente Renswoude? Heeft de gemeente zicht op de doelgroep? Wordt de doelgroep bereikt? Welke regelingen zet de gemeente in? Hoe communiceert de gemeente over de regelingen? Deze vragen komen aan de orde in het rekenkameronderzoek.

  lees meer
 • Keuzebepaling alternatieven gemeentehuis Renswoude/Dorpshart

  Behandeling tijdens de raadscommissie Samenleving en Economie op 31 mei 2017
  Eind oktober 2016 heeft Frank van Woerden de ontwikkeling van het Dorpshart overgenomen van VolkerWessels en de gemeente aangeboden om het gemeentehuis, de bibliotheek en de resterende grond in het Dorpshart van de gemeente te kopen en turn-key een nieuw gemeentehuis met bibliotheek in het Dorpshart terug te leveren. Deze bieding lost twee, in principe afzonderlijke problemen (knelpunten huisvesting gemeentehuis en afronding Dorpshart), in een keer op. Op 17 januari jl. heeft de gemeenteraad vergaderd over deze bieding en, als alternatief, een verbouwing van het huidige gemeentehuis. De raad besloot om kennis te nemen van de bieding en een positieve grondhouding aan te nemen ten aanzien van de verplaatsing van het gemeentehuis naar bouwdeel 2 (het grasveld) in het Dorpshart. Bij de behandeling voor het dekkingsvoorstel voor de ontwikkeling van bouwdeel 2 heeft de raad partijen uitgenodigd om, binnen eerder genoemde kaders, met alternatieve plannen te komen om de afronding van het Dorpshart mogelijk te maken.

  lees meer
 • Lintjesregen in Renswoude

  Ter gelegenheid van Koningsdag reikt burgemeester Doornenbal tijdens de jaarlijkse Lintjesregen twee Koninklijke onderscheidingen uit in Renswoude.
  (Als u klikt op de foto rechts, komt deze groter in beeld.)

  lees meer
 • Ruimte voor nieuwe technieken in aanpak uitstoot fijnstof

  Aangepaste vergunningverlening veehouderijen biedt maatwerkoplossingen

  Regio FoodValley biedt veehouderijen die een bijdrage willen leveren om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen maatwerkoplossingen. Ook nieuwe technieken, die nog niet wettelijk zijn verankerd, krijgen zo een kans. Dit is van toepassing op het hele bedrijf, dus bestaande en nieuwe stallen. Regio FoodValley zet zich hiermee in, samen met een groot aantal betrokken partijen, om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren.

  lees meer
 • Renswoude en Veenendaal continueren samenwerking dienstverlening

  De buurgemeenten Renswoude en Veenendaal hebben afgesproken samen te blijven werken in de dienstverlening. Dat staat in de raamovereenkomst die op 19 december door de burgemeesters van beide gemeenten ondertekend is.

  lees meer
 • Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij regio FoodValley een feit.

  ​Regio FoodValley zet een unieke samenwerking op om een gezonde leefomgeving in de regio te waarborgen voor mensen en dieren, met behoud van een innovatieve veehouderijsector.  Dit staat in het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij dat vandaag is gepresenteerd door agrarische belangenorganisaties,  kennisinstellingen,  de provincie Gelderland en de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel.

  lees meer
 • Afronding Dorpshart in zicht

  Voorstel gemeentehuis en bibliotheek te verhuizen naar het Dorpshart

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het gemeentehuis van de Dorpsstraat naar een nieuw te ontwikkelen locatie in het Dorpshart te verhuizen. Naast de gemeentelijke organisatie is het plan om ook de Bibliotheek Renswoude, nu gevestigd aan de Van Reedeweg, naar het nieuwe pand (met daarboven appartementen) te verplaatsen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college tijdens een gecombineerde commissievergadering op 14 december 2016.

  lees meer
 • Renswoude vraagt ministerie om opheldering over zorgcijfers

  ,,Wij hebben bijna alle zorggelden uitgegeven aan inwoners met een zorgbehoefte”

  De gemeente Renswoude heeft met verbazing kennisgenomen van de zorgcijfers die door het minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn verspreid. Daaruit lijkt het beeld te ontstaan dat Renswoude vorig jaar meer dan de helft van het ontvangen zorggeld niet heeft uitgegeven. ,,Dat is niet waar. Integendeel. De gemeente Renswoude heeft 95% van het ontvangen Rijksgeld aan de zorgondersteuning van onze inwoners besteed. We hebben het ministerie van BZK om opheldering gevraagd”, aldus wethouder Hans van de Pol.

  lees meer
 • Renswoude behaalt 2e plaats als MKB-vriendelijkste gemeente van Utrecht

  ,,Trots op waardering door onze ondernemers”
  De gemeente Renswoude is, op Bunschoten-Spakenburg na, de MKB-vriendelijkste gemeente van de provincie Utrecht. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse verkiezing. De gemeente Renswoude is verheugd over en trots op de waardering die door de ondernemers zélf is gegeven.

  lees meer
 • College Renswoude presenteert sluitende Begroting 2017

  Beperkte lastenstijging en nieuwe investeringen

  Het college van B&W van Renswoude heeft de gemeenteraad een sluitende begroting voor het komende jaar gepresenteerd. Ondanks nieuwe financiële regels – waardoor de gemeente minder rente-inkomsten ontvangt uit het Woningbedrijf – is het dagelijks bestuur erin geslaagd inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen. Tegelijkertijd investeert het college op verschillende manieren in de samenleving.

  lees meer
 • Laatste fase Dorpshart Renswoude in zicht

  In 2015 leverde VolkerWessels Vastgoed B.V. de eerste fase van het project Dorpshart Renswoude op. De ondernemende gemeente Renswoude kreeg hiermee een prachtig nieuw centrum. Met een mooie mix van winkels van lokale ondernemers en woningen, zowel in de huur als in de koopsector. De lokale vastgoedondernemer  Frank van Woerden ontwikkelde vervolgens met succes het aangrenzende eerstelijnsgezondheidscentrum (ELGC). De bouw hiervan is onlangs gestart.

  lees meer
 • Oproep tot het invullen van de gezondheidsmonitor!

  Op 6 september jl. viel bij 1900 inwoners van de gemeente Renswoude een uitnodiging van de GGD op de mat om mee te doen aan een gezondheidsonderzoek. Inmiddels zijn al een flink aantal vragenlijsten ingevuld en teruggestuurd. Om betrouwbare resultaten te kunnen krijgen, zijn er nog meer nodig.  

  lees meer
 • Start Buurtbemiddeling in Renswoude

  Deze maand start het project Buurtbemiddeling van Veens Welzijn in Renswoude. De gemeente Renswoude neemt deze dienstverlening op in haar aanbod.

  lees meer
 • Wmo-cliënten Renswoude erg tevreden over ondersteuning

  Meer informatie over ondersteuningsvoorzieningen
  Vrijwel alle inwoners van Renswoude die gebruik maken van de Wmo (de Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn erg tevreden over de ondersteuning die wordt geboden en ervaren daardoor een betere kwaliteit van leven. Dat is één van de belangrijkste conclusies uit het tevredenheidsonderzoek dat de afgelopen periode is gehouden onder 101 Wmo-cliënten.

  lees meer
 • Renswoude maakt afspraken met Stichting Dierenambulance Woudenberg e.o

  De gemeente Renswoude en de Stichting Dierenambulance Woudenberg en Omstreken hebben in een overeenkomst afspraken gemaakt over het vervoer van gevonden huis- en zwerfdieren. De stichting deed dit al in Renswoude, maar nu zijn deze activiteiten in een overeenkomst vastgelegd.

  lees meer
 • Renswoude aangesloten bij HartslagNU

  Gemeente, RAVU en EHBO-vereniging ondertekenen overeenkomst
  Op initiatief van de EHBO-vereniging Renswoude is vandaag het startsein gegeven voor het opzetten van een HartslagNu netwerk in Renswoude. Dit is een reanimatienetwerk van beschikbare burgerhulpverleners en AED’s. De gemeente, RAVU en de EHBO-vereniging Renswoude tekenden daarvoor vandaag, 11 juli 2016, een overeenkomst.

  lees meer
 • Renswoude presenteert nieuwe website, nieuw logo en Facebookpagina

  Op 4 juli jl. is de nieuwe gemeentelijke website gelanceerd. De afgelopen periode is achter de schermen hard gewerkt aan het bouwen van de nieuwe website. Er is onder andere gekeken waar de bezoekers van de gemeentelijke website het meeste behoefte aan hebben. In samenwerking met internetleverancier de SIMgroep is een nieuwe, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke website gebouwd met informatie en de mogelijkheid om producten en diensten digitaal te regelen

  lees meer
 • Gemeenteraad Renswoude stelt Jaarrekening 2015 vast

  Huishoudboekje sluit met positief saldo
  De gemeente Renswoude heeft het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 467.700,-. Dat komt met name door een zorgvuldig financieel beleid en een aantal eenmalige meevallers in het sociaal domein (de WMO-kosten waren lager dan begroot) en de gemeente ontving meer geld uit leges voor omgevingsvergunningen.

  lees meer
 • College van B&W brengt werkbezoek aan Dicky’s Theeschenkerij

  Het college van B&W van de gemeente Renswoude bracht dinsdagmorgen 28 juni 2016 een werkbezoek aan Dicky’s Theeschenkerij aan de Dorpsstraat 11. Het college werd, uiteraard, getrakteerd op een kopje thee en kreeg een rondleiding van mevrouw Van Mourik-Vermeulen.

  lees meer
 • College van B&W bezoekt biologische boerderij Nieuw Daatselaar

  Het college van burgemeester en wethouders van Renswoude bezocht op dinsdag 31 mei de biologische boerderij Nieuw Daatselaar aan de Daatselaarseweg. Tijdens het werkbezoek kregen waarnemend burgemeester Van der Kolk, de wethouders Van de Pol en Vlastuin en gemeentesecretaris Van Dijk van de familie Van Ginkel een rondleiding over het bedrijf.

  lees meer
 • Nieuw logo voor gemeente Renswoude

  Bijna unanieme keuze voor ontwerp mét wapen
  De gemeente Renswoude krijgt een nieuw logo. De afgelopen periode maakten inwoners een keuze uit twee ontwerpen. Bijna 95% van de mensen die een reactie gaven, koos voor een nieuw ontwerp waarin het officiële wapen van Renswoude is verwerkt. Het college van B&W stelt de raad voor om dit ontwerp als officieel logo van de gemeente Renswoude vast te stellen.

  lees meer
 • Onderzoek ervaringen gemeentelijke Jeugdhulp

  Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Bij deze verantwoordelijkheid hoort ook het onderzoeken van wat ouders en jongeren vinden van de jeugdhulp. Met deze resultaten kan de gemeente de hulp nog beter laten aansluiten op hun wensen en behoeften. Vanaf 2016 is iedere gemeente verplicht om jaarlijks de ervaringen over de jeugdhulp te meten. Deze meting brengt de kwaliteit van de zorg in kaart. Daarom is de mening van ouders en jongeren over de Jeugdhulp van groot belang in dit onderzoek!

  lees meer
 • Renswoude scoort hoog in landelijk woningmarktonderzoek

  Na Nijkerk beste woongemeente van Regio FoodValley
  De gemeente Renswoude scoort hoog in het landelijke woningmarktonderzoek van onderzoeksbureau Woningmarktcijfers.nl. Het bureau brengt jaarlijks de best presterende gemeenten in kaart. In 2015 scoorde Renswoude een 7,2 en was daarmee – na Nijkerk – de beste woningmarktgemeente van Regio FoodValley.

  lees meer