HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten

Persberichten

 • Locatieanalyse huisvesting gemeente Renswoude afgerond

  (04-04-2019)
  Gemeentehuis

  College adviseert gemeenteraad te kiezen voor Dorpsstraat 4 (huidige locatie gemeentehuis)
  De gemeenteraad heeft op 2 oktober 2018 besloten om een aantal locaties te onderzoeken voor de toekomstige gemeentelijke huisvesting. Het College van B&W heeft hiervoor een locatieanalyse laten opstellen. Door een brede afspiegeling van de Renswoudse samenleving is middels een klankbordgroep meegedacht bij de totstandkoming hiervan. Op basis van deze locatieanalyse heeft het College van B&W een matrix opgesteld om te komen tot een voorkeursoptie.

  Het College van B&W heeft besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de toekomstige gemeentelijke huisvesting op Dorpsstraat 4 (huidige locatie) te houden, waarbij het voorste, historische deel, gerenoveerd wordt en op het achterste deel sloop en nieuwbouw plaats vindt. De klankbordgroep adviseert deze locatie eveneens.

  Tijdens de (ver)bouwwerkzaamheden zal gebruik gemaakt moeten worden van tijdelijke huisvesting.

  lees meer
 • Knipperlichten boven oversteekplaatsen in provinciale weg Renswoude

  (14-03-2019)

  Persbericht provincie Utrecht (14 maart 2019)

  De provincie Utrecht gaat de geplande verbeteringen van vier voetgangersoversteekplaatsen op de provinciale weg (N224) in het dorp Renswoude versneld uitvoeren. Op een van de oversteekplaatsen vond vorige maand een dodelijk ongeluk plaats.
  De vier oversteekplaatsen in het dorp krijgen nog dit voorjaar knipperlichten op een bord boven de weg. Voetgangers die willen oversteken kunnen die lichten eenvoudig inschakelen door op een knop te drukken.

  lees meer
 • Huisvesting gemeente Renswoude

  (15-08-2018)

  Er is de achterliggende jaren veel gesproken over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke dienstverlening. In de raadsvergadering van 29 mei jl is ten aanzien van de toekomst van het gemeentehuis besloten om breder te kijken dan uitsluitend de huidige locatie op Dorpsstraat 4. De raad heeft het college gevraagd voor nog nader te bepalen locaties een analyse uit te voeren.

  lees meer
Archief