HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten

Persberichten

 • Gemeenten Heuvelrug en politie werken samen aan een buitengebied zonder drugslabs

  (22-04-2021)

  Vanaf 15 april kun je ze tegenkomen; politiemensen die het buitengebied van Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Renswoude en Veenendaal bezoeken. Ze gaan het gesprek aan met bewoners en vragen daarbij aandacht voor het veilig verhuren van schuren of loodsen. Dit is nodig omdat gemeenten en politie steeds vaker opslag en productie van drugs in het buitengebied zien. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor bewoners, omwonenden en milieu.

  lees meer
 • Nieuw afvalbeleid succesvol gebleken

  (19-04-2021)

  Hoeveelheid restafval meer dan gehalveerd

  Net zoals alle andere gemeenten in Nederland wil ook de gemeente Renswoude het percentage gescheiden huishoudelijk afval verhogen. Om hier aan bij te dragen heeft de gemeente Renswoude in 2020 haar afvalbeleid gewijzigd. Dit blijkt een succesvolle beslissing te zijn. 

  lees meer
 • Realisatiefase wandelroutenetwerk Utrecht-oost van start

  (15-03-2021)

  Bestuurders provincie en gemeenten geven startsein voor afronding provincie dekkend wandelnetwerk. (Persbericht Routebureau Utrecht)

  Diverse wandelroutes op de Utrechtse Heuvelrug, regio Amersfoort en delen van de Gelderse Vallei worden onderdeel van een uniform bewegwijzerd wandelroutenetwerk. De provincie Utrecht en dertien gemeenten hebben een overeenkomst gesloten voor de realisatie hiervan.

  lees meer
 • Betrek bewoners actief en pak duurzame opwek regionaal aan

  (12-03-2021)

  Burgerforum Regio Foodvalley brengt advies uit (Persbericht Regio Foodvalley)

  Waar, hoe en hoeveel zonne- en windenergie kunnen we in 2030 opwekken in de regio? In Regio Foodvalley werken vertegenwoordigers van belangenpartijen samen met 8 gemeenten, 2 provincies en 2 waterschappen aan een plan daarover: de Regionale Energiestrategie (RES). Een groep inwoners uit de hele regio - een burgerforum - geeft advies over hoe in dit regioplan rekening gehouden kan worden met wat inwoners belangrijk vinden. Het burgerforum heeft het advies samengevat in zeven aanbevelingen. Die geven weer wat inwoners van de regio belangrijk vinden en wat zij waarderen aan hun leefomgeving.

  lees meer
 • Erik Jansonius nieuwe gemeentesecretaris van Renswoude

  (09-03-2021)

  Erik Jansonius start per 1 juni 2021 als nieuwe gemeentesecretaris van de gemeente Renswoude. Hij is tot die tijd nog werkzaam voor de gemeente West Betuwe als verandermanager/kwartiermaker vergunningverlening en bedrijfsvoering. Erik Jansonius heeft in zijn loopbaan ruime ervaring opgedaan met gemeentelijke organisaties en bestuur.

  lees meer
 • Sportakkoord Renswoude opgeleverd!

  (04-03-2021)

  Het lokale- sport en beweegakkoord 2021- 2022 van Renswoude is gereed. Doel van het akkoord is om de komende twee jaar zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Sportformateur Ingrid van Gelder heeft het akkoord samen met alle sportverenigingen, sportaanbieders, scholen, inwoners en andere belanghebbenden tot stand gebracht.

  lees meer
 • Renswoude lanceert duurzame wijkgame

  (19-06-2020)

  'Samen duurzaam doen'
  De gemeente Renswoude beseft dat de verduurzaming van onze gemeente samen moet. Bij duurzaamheid denken we al snel aan energie, maar hieronder valt ook het bewust omgaan met voedsel, kleding, afval, etc. Het is voor iedereen wat anders en hoe maak je dan samen een volgende stap? Binnen de exploitatie van de nieuwbouwwijk Beekweide in Renswoude is duurzaamheid belangrijk. Er zijn bewuste keuzes gemaakt in bijvoorbeeld de toepassing van duurzame straatverharding, LED-verlichting, aandacht voor biodiversiteit, waterberging en -infiltratie en ook worden er 20 nul-op-de- meter woningen gerealiseerd. Vanuit de gemeente is het initiatief genomen om duurzaamheid (nog) dichter bij de inwoners te brengen. Via de scholen wordt er een duurzame wijkgame gelanceerd, gekoppeld aan het fysiek zichtbaar maken in de wijk door het plaatsen van circulaire straatmeubels.

  lees meer
 • Leerlingenvervoer gemeente Renswoude naar Munckhof Taxi BV

  (30-04-2020)

  Vanaf 1 augustus voert Munckhof Taxi BV het leerlingenvervoer uit voor de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel. Het contract loopt voor vijf jaar, ten minste tot einde schooljaar 2024-2025. De optie bestaat om het contract hierna drie keer te verlengen. Het leerlingenvervoer valt daarmee niet langer onder de Valleihopper en een regiecentrale, maar onder de regie van deze vier gemeenten.

  lees meer
 • Belangrijk beslismoment in het project gemeentehuis

  (17-04-2020)

  Aanstaande woensdag 22 april om 19:30 uur is de raadsbehandeling over de voortgang van het project gemeentelijke huisvesting. De ontwerpen van de drie geselecteerde architecten voor de verbouw van het huidige gemeentehuis hebben van 1 t/m 7 april ter inzage gestaan op de gemeentelijke website. Er is goed gehoor gegeven aan de oproep om reacties in te dienen over de verschillende ontwerpen, waarvoor onze dank!

  lees meer
 • Huisvesting gemeente Renswoude

  (15-08-2018)

  Er is de achterliggende jaren veel gesproken over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke dienstverlening. In de raadsvergadering van 29 mei jl is ten aanzien van de toekomst van het gemeentehuis besloten om breder te kijken dan uitsluitend de huidige locatie op Dorpsstraat 4. De raad heeft het college gevraagd voor nog nader te bepalen locaties een analyse uit te voeren.

  lees meer
Archief