HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten

Persberichten

 • Renswoudse raad eensgezind over vervolg raadsperiode

  (02-07-2021)

  De gemeenteraad van Renswoude heeft donderdagavond gereflecteerd op de ontstane politieke situatie nu CU wethouder Van 't Foort afgetreden is en de CU het vertrouwen in coalitiepartners VVD en Dorpsbelang Renswoude heeft opgezegd naar aanleiding van de besluitvorming rond de regionale energiestrategie.

  lees meer
 • Trekker van de Regionale Energie Strategie (RES) Regio Foodvalley treedt af.

  (30-06-2021)

  Tijdens de behandeling van de Regionale Energie Strategie in de gemeenteraad van Renswoude heeft een meerderheid van de raad een wijziging voorgesteld op het voorstel van het college, die de positie van Renswoude in de RES verandert. Dit betreft een aanpassing van de zoeklocatie voor de eventuele windmolens en de hoogte van het bod.

  lees meer
 • Sport- en vitaliteitsakkoord Renswoude kan van start

  (29-06-2021)

  Het lokale sport- en vitaliteitsakkoord 2021-2023 in Renswoude is opgeleverd. Het doel van het akkoord is iedereen in beweging te krijgen en tevens een bijdrage te leveren aan het vitaal oud worden van de inwoners van Renswoude. De timing van oplevering sluit goed aan bij de heropening van alle sportverenigingen na een lange tijd van sluiting. Met dit akkoord wordt zo direct een nieuwe impuls gegeven aan het opnieuw opstarten en uitbouwen van alle lokale sport, beweeg en sociale activiteiten.

  lees meer
 • Gemeente Renswoude staat voor een veilig ondernemersklimaat

  (14-06-2021)

  Donderdag 10 juni heeft een integrale controle plaatsgevonden op het bedrijventerrein Groot Overeem. De controles hebben als doel om een goed beeld te krijgen van bedrijven en om op te treden bij misstanden. Deze controles zijn onderdeel van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van de gemeente Renswoude.

  lees meer
 • Junior Cyber Agents uit Renswoude gehuldigd door de burgemeester en de politie

  (14-06-2021)

  Vrijdag 4 juni was een bijzondere dag voor een aantal kinderen uit gemeente Renswoude. Zij werden officieel gehuldigd tot Junior Cyber Agent van de gemeente. De afgelopen weken werden de kinderen via HackShield opgeleid tot Cyber Agent. In deze game leren ze niet alleen hoe ze online gevaar kunnen herkennen en voorkomen, maar ook hoe ze hun omgeving hiertegen kunnen beschermen. Zoals bijvoorbeeld de gemeente. De politie en burgemeester zijn dan ook erg blij met deze Junior Cyber Agents.

  lees meer
 • Bouwbedrijf Osnabrugge wint aanbesteding gemeentehuis Renswoude

  (14-06-2021)

  Start renovatie en uitbreiding gemeentehuis na de zomervakantie

  Op 3 juni jl. is de aanbestedingsprocedure voor de selectie van de bouwkundig aannemer voor de renovatie en uitbreiding van het gemeentehuis afgerond. Nu de bezwaartermijn van de voorlopige gunning is verstreken zijn we zeer verheugd u te kunnen melden dat bouwbedrijf Osnabrugge uit Scherpenzeel deze aanbesteding heeft gewonnen.

  lees meer
 • Buitengebied zonder drugslabs; (anoniem) melden helpt!

  (09-06-2021)

  Online en op social media heb je ze misschien al gezien; banners en korte filmpjes over drugslabs op het platteland. Meld Misdaad Anoniem is samen met Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Renswoude en Veenendaal een campagne gestart om inwoners bewust te maken van de gevaren van drugslabs en om het anoniem melden van signalen onder de aandacht te brengen. Dit is nodig omdat gemeenten en politie steeds vaker opslag en productie van drugs in het buitengebied zien. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor bewoners, omwonenden en milieu.

  lees meer
 • Renswoude lanceert duurzame wijkgame

  (19-06-2020)

  'Samen duurzaam doen'
  De gemeente Renswoude beseft dat de verduurzaming van onze gemeente samen moet. Bij duurzaamheid denken we al snel aan energie, maar hieronder valt ook het bewust omgaan met voedsel, kleding, afval, etc. Het is voor iedereen wat anders en hoe maak je dan samen een volgende stap? Binnen de exploitatie van de nieuwbouwwijk Beekweide in Renswoude is duurzaamheid belangrijk. Er zijn bewuste keuzes gemaakt in bijvoorbeeld de toepassing van duurzame straatverharding, LED-verlichting, aandacht voor biodiversiteit, waterberging en -infiltratie en ook worden er 20 nul-op-de- meter woningen gerealiseerd. Vanuit de gemeente is het initiatief genomen om duurzaamheid (nog) dichter bij de inwoners te brengen. Via de scholen wordt er een duurzame wijkgame gelanceerd, gekoppeld aan het fysiek zichtbaar maken in de wijk door het plaatsen van circulaire straatmeubels.

  lees meer
 • Leerlingenvervoer gemeente Renswoude naar Munckhof Taxi BV

  (30-04-2020)

  Vanaf 1 augustus voert Munckhof Taxi BV het leerlingenvervoer uit voor de gemeenten Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel. Het contract loopt voor vijf jaar, ten minste tot einde schooljaar 2024-2025. De optie bestaat om het contract hierna drie keer te verlengen. Het leerlingenvervoer valt daarmee niet langer onder de Valleihopper en een regiecentrale, maar onder de regie van deze vier gemeenten.

  lees meer
 • Belangrijk beslismoment in het project gemeentehuis

  (17-04-2020)

  Aanstaande woensdag 22 april om 19:30 uur is de raadsbehandeling over de voortgang van het project gemeentelijke huisvesting. De ontwerpen van de drie geselecteerde architecten voor de verbouw van het huidige gemeentehuis hebben van 1 t/m 7 april ter inzage gestaan op de gemeentelijke website. Er is goed gehoor gegeven aan de oproep om reacties in te dienen over de verschillende ontwerpen, waarvoor onze dank!

  lees meer
 • Huisvesting gemeente Renswoude

  (15-08-2018)

  Er is de achterliggende jaren veel gesproken over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke dienstverlening. In de raadsvergadering van 29 mei jl is ten aanzien van de toekomst van het gemeentehuis besloten om breder te kijken dan uitsluitend de huidige locatie op Dorpsstraat 4. De raad heeft het college gevraagd voor nog nader te bepalen locaties een analyse uit te voeren.

  lees meer
Archief