HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten

Persberichten

  • Huisvesting gemeente Renswoude

    (15-08-2018)

    Er is de achterliggende jaren veel gesproken over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke dienstverlening. In de raadsvergadering van 29 mei jl is ten aanzien van de toekomst van het gemeentehuis besloten om breder te kijken dan uitsluitend de huidige locatie op Dorpsstraat 4. De raad heeft het college gevraagd voor nog nader te bepalen locaties een analyse uit te voeren.

    lees meer
Archief