HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten

Persberichten

 • Gemeenteraad stelt Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030 vast

  (10-07-2018)

  Hoofdkeuzes voor wonen, werken, voorzieningen en buitengebied
  De gemeenteraad van Renswoude heeft op 3 juli 2018 de “Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030” vastgesteld. De omgevingsvisie, die in samenspraak met inwoners, organisaties en ondernemers is opgesteld, geeft antwoord op de vraag: “Hoe ziet Renswoude er in 2030 uit?” Renswoude heeft als eerste gemeente van Regio FoodValley een omgevingsvisie vastgesteld.

  lees meer
 • De heer J.E. de Vries benoemd tot Ereburger van Renswoude

  (28-05-2018)

  Wegens zijn bijzondere verdiensten voor de gemeente Renswoude heeft het gemeentebestuur besloten om de heer De Vries te benoemen tot Ereburger van de gemeente Renswoude.

  lees meer
 • Uitnodiging afscheid wethouders Vlastuin en Van de Pol

  (28-05-2018)

  Dick Vlastuin en Hans van de Pol nemen afscheid als wethouder van de gemeente Renswoude. Als dank voor hun grote inzet voor de gemeente Renswoude en de betrokkenheid bij haar inwoners krijgen de wethouders een afscheidsreceptie aangeboden op donderdag 31 mei 2018.

  lees meer
 • Formerende partijen Renswoude eens over portefeuilles

  (30-04-2018)

  Onder leiding van formateur Jan Wolleswinkel hebben de beoogde coalitiepartijen CU, VVD en Dorpsbelang Renswoude mondeling een akkoord op hoofdlijnen bereikt over een gezamenlijk coalitieprogramma voor de periode 2018-2022. Dit akkoord zal aan de fracties ter goedkeuring worden voorgelegd.

  lees meer
 • Dorpsbelang Renswoude schuift aan bij coalitieonderhandelingen CU en VVD

  (26-04-2018)

  Onder leiding van formateur Jan Wolleswinkel hebben de beoogde coalitiepartijen CU en VVD de afgelopen weken intensief overleg gevoerd over een coalitieakkoord. Op hoofdlijnen is hier over overeenstemming bereikt.

  lees meer
 • ChristenUnie en VVD willen in Renswoude coalitie vormen

  (05-04-2018)

  Onder leiding van informateur J.T. Wolleswinkel hebben de ChristenUnie en de VVD gisteren vertrouwen in elkaar uitgesproken om voor de komende vier jaar een coalitie te vormen. Daarmee is een einde gekomen aan het informatieproces. De woordvoerders van beide partijen gaan volgende week samen in gesprek om inhoudelijk over belangrijke onderwerpen afspraken te maken om te komen tot een coalitie-akkoord. Ook dit formatieproces staat onder leiding van de heer Wolleswinkel. Beoogd wethouders zijn Sander van ’t Foort (ChristenUnie) en Marieke Teunissen (VVD).

 • Informateur Jan Wolleswinkel start coalitiebesprekingen

  (24-03-2018)

  Op zaterdag 24 maart 2018 om 9.00 uur heeft op initiatief van de grootste partij de ChristenUnie een eerste openbare bespreking met alle partijen plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering hebben alle partijen kennis gemaakt met Jan Wolleswinkel. De verkiezingsuitslag en het vervolgproces is met elkaar besproken.

  lees meer
 • Inwoners Renswoude erg tevreden over Wet maatschappelijke ondersteuning

  (18-09-2017)

  Cijfers cliëntervaringsonderzoek bekendgemaakt
  Inwoners van Renswoude, die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zijn opnieuw erg te spreken over de contacten met het Dorpsteam, de zorgvoorzieningen en de communicatie van en door de gemeente Renswoude. Dat blijkt uit het eerder dit jaar gehouden cliëntervaringsonderzoek Wmo. De gemeente Renswoude blijft ook de komende periode inzetten op een goede communicatie over de zorgvoorzieningen.

  lees meer
 • Jeugdhulp in regio FoodValley slaagt erin administratieve lasten terug te dringen

  (24-07-2017)

  De Jeugdhulpregio FoodValley (gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal) is er in geslaagd om samen met de zorgaanbieders de administratieve lasten terug te dringen in de Jeugdhulp. In een landelijk onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) krijgt de regio een A-status: de regio past 95% van de standaarden toe. Daarmee zit de regio in de categorie die succesvol werk maakt van het terugdringen van de administratieve lasten.

  lees meer
 • Landelijke primeur voor Renswoude, plaatsing Badkamer Uitbuik Module

  (29-06-2017)

  Woensdag 28 juni jl. had het Woningbedrijf Renswoude een landelijke primeur. De eerste Badkamer Uitbuik Module (BUM) werd geplaatst aan de Van Reedeweg als onderdeel van een renovatieproject van 24 woningen. Burgemeester Doornebal-Van der Vlist gaf het startsein voor het plaatsen van de BUM. “Hier staat een trotse burgemeester. Met de plaatsing van deze BUM vergroten we de kwaliteit van de woningen in een keer naar de eisen van deze tijd en zijn ze daarmee toekomstbestendig”.

  lees meer
 • Grebbelinie Bezoekerscentrum officieel geopend

  (29-06-2017)

  Publieksdag op 8 juli a.s.
  Op woensdag 28 juni jl. heeft de heer professor Van Vollenhoven het Grebbelinie Bezoekerscentrum officieel geopend. Met een druk op een knop onthulde hij het logo op de zijgevel van het nieuwe pand aan het Fort aan de Buursteeg in de gemeente Renswoude.

  lees meer
 • Uitstel afronding Dorpshart

  (26-06-2017)

  De afgelopen week zijn er veel ontwikkelingen geweest voor wat betreft de ontwikkeling van het Dorpshart. Een aantal zaken moet nog verder worden uitgezocht, de gesprekken hierover zijn nog niet afgerond. Het college heeft de raad voorgesteld om de betrokken partijen meer tijd te geven voor deze gesprekken. De behandeling van dit agendapunt wordt na de zomervakantie opnieuw op de agenda van commissie en raad geplaatst.

 • Lintjesregen in Renswoude

  (26-04-2017)

  Ter gelegenheid van Koningsdag reikt burgemeester Doornenbal tijdens de jaarlijkse Lintjesregen twee Koninklijke onderscheidingen uit in Renswoude.
  (Als u klikt op de foto rechts, komt deze groter in beeld.)

  lees meer
 • Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij regio FoodValley een feit.

  (14-12-2016)

  ​Regio FoodValley zet een unieke samenwerking op om een gezonde leefomgeving in de regio te waarborgen voor mensen en dieren, met behoud van een innovatieve veehouderijsector.  Dit staat in het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij dat vandaag is gepresenteerd door agrarische belangenorganisaties,  kennisinstellingen,  de provincie Gelderland en de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude en Scherpenzeel.

  lees meer
 • Afronding Dorpshart in zicht

  (02-12-2016)

  Voorstel gemeentehuis en bibliotheek te verhuizen naar het Dorpshart

  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor het gemeentehuis van de Dorpsstraat naar een nieuw te ontwikkelen locatie in het Dorpshart te verhuizen. Naast de gemeentelijke organisatie is het plan om ook de Bibliotheek Renswoude, nu gevestigd aan de Van Reedeweg, naar het nieuwe pand (met daarboven appartementen) te verplaatsen. De gemeenteraad bespreekt het voorstel van het college tijdens een gecombineerde commissievergadering op 14 december 2016.

  lees meer
 • Start Buurtbemiddeling in Renswoude

  (29-09-2016)

  Deze maand start het project Buurtbemiddeling van Veens Welzijn in Renswoude. De gemeente Renswoude neemt deze dienstverlening op in haar aanbod.

  lees meer
 • Renswoude aangesloten bij HartslagNU

  (11-07-2016)
  betrokken partijen achter ondertekend document

  Gemeente, RAVU en EHBO-vereniging ondertekenen overeenkomst
  Op initiatief van de EHBO-vereniging Renswoude is vandaag het startsein gegeven voor het opzetten van een HartslagNu netwerk in Renswoude. Dit is een reanimatienetwerk van beschikbare burgerhulpverleners en AED’s. De gemeente, RAVU en de EHBO-vereniging Renswoude tekenden daarvoor vandaag, 11 juli 2016, een overeenkomst.

  lees meer
 • Gemeenteraad Renswoude stelt Jaarrekening 2015 vast

  (05-07-2016)

  Huishoudboekje sluit met positief saldo
  De gemeente Renswoude heeft het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 467.700,-. Dat komt met name door een zorgvuldig financieel beleid en een aantal eenmalige meevallers in het sociaal domein (de WMO-kosten waren lager dan begroot) en de gemeente ontving meer geld uit leges voor omgevingsvergunningen.

  lees meer
 • Nieuw logo voor gemeente Renswoude

  (04-05-2016)

  Bijna unanieme keuze voor ontwerp mét wapen
  De gemeente Renswoude krijgt een nieuw logo. De afgelopen periode maakten inwoners een keuze uit twee ontwerpen. Bijna 95% van de mensen die een reactie gaven, koos voor een nieuw ontwerp waarin het officiële wapen van Renswoude is verwerkt. Het college van B&W stelt de raad voor om dit ontwerp als officieel logo van de gemeente Renswoude vast te stellen.

  lees meer
Archief