HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Persberichten

Persberichten

 • Afvalinzameling wijzigt in Renswoude

  (13-11-2018)

  Per 1 januari 2019 wijzigt in Gemeente Renswoude de afvalinzameling. De uitdaging die Renswoude aangaat is om meer grondstoffen zoals papier, GFT, plastic en glas te recyclen zodat we minder restafval over houden. De landelijke overheid heeft vastgesteld dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval hergebruikt moet worden en dat er circa 100kg restafval per inwoner overblijft. Op dit moment wordt er in Renswoude nog 220kg restafval ingezameld en 82% daarvan is afval wat gerecycled kan worden. Een mooie uitdaging voor Renswoude om meer te recyclen zodat er minder restafval overblijft.

  lees meer
 • Gemeenteraad stelt begroting 2019 vast

  (12-11-2018)

  Gemeentelijke belastingen blijven hoegenaamd gelijk
  De gemeenteraad stelde eind oktober de begroting voor 2019 vast. In de begroting staan de plannen voor het komende jaar en wat die plannen kosten. Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat de gemeente volgend jaar in totaal € 15 miljoen ontvangt (bijvoorbeeld vanuit de Algemene Uitkering van het Rijk, maar ook door het innen van belastingen) en uitgeeft (bijvoorbeeld aan het bestaande en voorgenomen beleid in het sociaal en fysiek domein).
  U kunt de hele Begroting 2019 downloaden als pdf-bestand. Ook kunt u een pdf-bestand downloaden waar de begroting op één pagina in een afbeelding is te zien.

  lees meer
 • Huisvesting gemeente Renswoude

  (15-08-2018)

  Er is de achterliggende jaren veel gesproken over de toekomstige huisvesting van de gemeentelijke dienstverlening. In de raadsvergadering van 29 mei jl is ten aanzien van de toekomst van het gemeentehuis besloten om breder te kijken dan uitsluitend de huidige locatie op Dorpsstraat 4. De raad heeft het college gevraagd voor nog nader te bepalen locaties een analyse uit te voeren.

  lees meer
Archief