HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Op 1 januari 2021 hebben we één wet (de Omgevingswet) voor onze woon- en leefomgeving. Een belangrijke verplichting vanuit de Omgevingswet is het opstellen van een Omgevingsvisie. Een visie – de naam zegt het al – hoe onze omgeving (de bebouwde kom en het buitengebied van Renswoude) er in de toekomst gaat uitzien. Natuurlijk kan niemand in de toekomst kijken, maar we kunnen wel met elkaar overleggen over wat we belangrijk vinden. Wij zijn erg benieuwd naar hoe u en jij tegen Renswoude in 2030 aankijken.

We vinden het belangrijk dat:

  • inwoners, organisaties en ondernemers weten wat de Omgevingswet en de Omgevingsvisie zijn en wat dit voor hen betekent;
  • inwoners, organisaties en ondernemers actief worden betrokken bij het opstellen van de Omgevingsvisie Renswoude.

Zodoende wordt de Omgevingsvisie Renswoude een visie van ons allemaal.

Doe mee!

Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te praten en te denken over de Omgevingsvisie Renswoude, omdat we allemaal om Renswoude geven!
Al uw en jouw suggesties zijn van harte welkom. Welke ontwikkelingen zijn belangrijk als het gaat om wonen, werken, leven en buitengebied? Deel ons uw suggesties, wensen en ideeën. Iedereen mag een bijdrage leveren aan de toekomst van Renswoude. Doe mee! Dit kan door: