HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030

Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030

De gemeenteraad van Renswoude heeft op 3 juli 2018 de “Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030” vastgesteld. De omgevingsvisie, die in samenspraak met inwoners, organisaties en ondernemers is opgesteld, geeft antwoord op de vraag: “Hoe ziet Renswoude er in 2030 uit?” Renswoude heeft als eerste gemeente van Regio FoodValley een omgevingsvisie vastgesteld.

Op 1 januari 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet, één overkoepelende wet voor de fysieke leefomgeving, van kracht. De wet is vooral bedoeld om het voor initiatiefnemers (inwoners en professionele ontwikkelaars) eenvoudiger te maken om initiatieven te ontwikkelen. De overheid – ook de gemeente Renswoude – krijgt een steeds meer faciliterende rol. Het samen nadenken over de toekomst van het dorp en het prachtige buitengebied wordt dus veel belangrijker. Daarvoor is – samen met inwoners, organisaties, ondernemers en andere belanghebbenden – de Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030 opgesteld.

De Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030 kunt u hier als pdf-bestand downloaden: Omgevingsvisie Renswoude 2018-2030

Meer informatie

de heer M.H.T. Jansen, 0318-578 153