HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Wob-verzoeken alleen maar per post

Wob-verzoeken alleen maar per post (08-01-2014)

Dit item is verlopen op 01-11-2016.

Wob-verzoeken die langs de elektronische weg zijn ingediend worden niet meer in behandeling genomen. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in de vergadering van 7 januari 2014.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zorgt ervoor dat burgers toegang hebben tot veel documenten die bij de overheid aanwezig zijn. Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke documenten openbaar zijn, tenzij er een heel goede reden is om een document niet openbaar te maken.

Een verzoek om informatie kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend door een brief te richten aan:

College van B&W
Postbus 8
3927 ZL Renswoude

In de brief moet staan over welke bestuurlijke aangelegenheid documenten worden gevraagd. Hoe duidelijker u bent, het liefst door het document bij naam te noemen, hoe sneller de gemeente u van dienst kan zijn. De gemeente is sneller en beter in staat om een besluit te nemen op het verzoek om informatie als het verzoek zo concreet en duidelijk mogelijk is. De gemeente kan kosten in rekening brengen voor het verstrekken van informatie, zoals bepaald in de Legesverordening.

Meer informatie over de Wet openbaarheid bestuur leest u op onderstaande pagina.

Pagina's