HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Werkzaamheden aan de N224 Dorpsstraat Renswoude

Werkzaamheden aan de N224 Dorpsstraat Renswoude (06-03-2020)

Dit item is verlopen op 03-06-2020.

Bericht van de Provincie: Vanaf augustus 2019 verricht Firma Van den Heuvel werkzaamheden langs de Dorpsstraat (N224) in Renswoude in opdracht van waterleidingbedrijf Vitens. Deze werkzaamheden duren nog tot eind april 2020. Aansluitend hierop start aannemer Mourik Infra half mei met het groot asfaltonderhoud van de weg in opdracht van de provincie Utrecht. De onderhoudswerkzaamheden duren tot begin september 2020.

Vanaf eind februari is ook Stedin aan het werk in Renswoude. De werkzaamheden betreffen de uitbreiding van het elektriciteitsnet en duren tot en met eind september 2020.

Resterende werkzaamheden Vitens

Het aanleggen van de nieuwe hoofddrinkwaterleiding is inmiddels klaar. Deze loopt vanaf de rotonde bij Kasteel Renswoude tot en met de Utrechtseweg 10, waar de nieuwe leiding weer aansluit op de bestaande.

De komende tijd voert Van de Heuvel nog de volgende werkzaamheden uit:

 • Het overzetten van de nog resterende huisaansluitingen op de nieuwe leiding.
 • Het maken van een paar verbindingen tussen de nieuwe waterleiding en de bestaande leidingen in de zijstraten van de Dorpsstraat. Bij de Kerkstraat past Van den Heuvel bronbemaling toe omdat de aansluitende leiding daar een stuk dieper moet worden gelegd, onder de bestaande riolering door. Met bronbemaling wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd zodat het grondwater de werkzaamheden niet in de weg zit.
 • Het buiten werking stellen van de oude waterleiding.
 • Het verwijderen van de afsluiters en de brandkranen van de oude leiding zodat deze niet meer te zien zijn in het straatbeeld.

Te verwachten hinder

 • De woningen die nog moeten worden overgezet op de nieuwe leiding, zullen tijdens het overzetten enkele minuten zonder water zitten. De monteurs van Van den Heuvel maken een afspraak met de bewoners over datum en tijd van de overzetting.
 • Tijdens het koppelen van de nieuwe leiding met de bestaande leidingen zullen enkele woningen een korte tijd zonder water zitten. De bewoners van die woningen worden hierover geïnformeerd met een brief.

Op www.waterstoring.nl kunt u de actuele werkzaamheden van Vitens volgen en eventuele storingen melden.

Uitbreiding elektriciteitsnet Stedin

Vanaf eind februari tot en met eind september 2020 plaatst Stedin twee nieuwe elektriciteitsstations: bij de Oude Holleweg en bij de kruising Barnevelds straat/Eikenlaan. Op diverse plaatsen in Renswoude worden nieuwe kabels onder de grond gelegd. Met een bewonersbrief heeft Stedin de omgeving rond de werkzaamheden geïnformeerd. Vragen over de werkzaamheden kunnen naar Twitter@stedin of facebook.com/stedinnetbeheer. Bellen kan ook, de klantenservice van Stedin is bereikbaar via 088 - 896 39 63.

Groot asfaltonderhoud mei-september 2020

Vanaf half mei tot september voert aannemer Mourik Infra groot asfaltonderhoud uit aan de Utrechtseweg/Dorpsstraat (N224) in Renswoude. Naast het groot onderhoud worden een aantal werkzaamheden meegenomen. Het gaat daarbij om:

 • Het aanbrengen van bermverharding buiten de bebouwde kom.
 • Maatregelen voor een betere verkeersveiligheid:
  • Het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken streep tussen de oostelijke komgrens en de Veenweg;
  • Het verduidelijken van de voorrangssituatie bij de zijwegen ‘Het Binnenveld’, ‘Kastanjelaan’ en ‘Kerkstraat’;
  • Het verduidelijken van de zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaatsen binnen de bebouwde kom.
 • Het toevoegen van fietsparkeercapaciteit bij de haltes ‘Barneveldsestraat’ en ‘Kerkstraat’.
 • Reparaties aan de riolering.

Informatievoorziening

Via de Heraut informeert de provincie u maandelijks over de planning en de voortgang van de werkzaamheden. Voorafgaande aan het groot onderhoud in 2020 zet de provincie Utrecht samen met aannemer Mourik Infra ook andere kanalen in om bewoners, bedrijven en weggebruikers tijdig te informeren over de werkzaamheden, de verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid. Voorafgaande aan de werkzaamheden zijn er in april ook informatiebijeenkomsten voor bewoners en bedrijven. Zodra de data definitief zijn, worden deze ook in De Heraut gepubliceerd.

Als u nu al vragen heeft over de uitvoering, kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Jarco Meijerink van Mourik Infra, per mail bereikbaar via n224@mourik.com.