HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Waardering voor mantelzorgers

Waardering voor mantelzorgers (21-10-2020)

Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. De gemeente Renswoude heeft veel waardering voor de mantelzorgers die dag in, dag uit, zorgen voor hun naaste. Daarom kunnen mantelzorgers ook dit jaar weer een aanvraag indienen voor een mantelzorgwaardering. 

Bent u mantelzorger en woont uw zorgvrager (hulpbehoevende) in Renswoude? Dan kunt u tot en met 11 december 2020 een aanvraag indienen voor een mantelzorgwaardering. Dit is een blijk van waardering in de vorm van een cadeaubon t.w.v. 100 euro. 

Hoe dient u een verzoek in?

U dient het verzoek in via het aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2020. Het formulier wordt rechtstreeks via de website verzonden. Vult u het liever op papier in, neem dan contact op via dorpsteam@renswoude.nl of 0318-578 150.

Waar moet de mantelzorg aan voldoen?

  • Een mantelzorger is iemand die onbetaald en langdurig zorg verleent aan iemand met een (chronische) ziekte of beperking. Dit kan zijn aan een familielid maar ook aan een vriend(in).
  • Het gaat bij mantelzorg om méér dan gebruikelijke zorg die over een langere periode (tenminste drie maanden) en voor minimaal 8 uur per week wordt gegeven.
  • De zorgvrager moet in Renswoude wonen. Als mantelzorger hoeft u niet in Renswoude te wonen.

Belangrijk om te weten

  • Per zorgvrager kan maximaal één mantelzorgcompliment per jaar worden aangevraagd.
  • Als u een ouder/verzorgende bent van een zorgbehoevend  (minderjarig) kind kunt u ook een aanvraag indienen.
  • Ook kunt u een aanvraag indienen als de zorgontvanger uw kind is dat verblijft in een intramurale instelling.