HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Waardering voor de mantelzorgers.

Waardering voor de mantelzorgers. (15-10-2019)

Dit item is verlopen op 01-12-2019.

Renswoude spreekt zijn waardering uit voor de vele mantelzorgers die dag in, dag uit, zorgen voor hun naaste. Dit gebeurt door de organisatie van een High tea voor mantelzorgers. Bovendien kunt u uw mantelzorger ook dit jaar bedanken met het mantelzorgcompliment.

Dag van de mantelzorg

Op zaterdag 9 november wordt een High tea  georganiseerd voor alle mantelzorgers die in Renswoude wonen of in Renswoude mantelzorg verlenen. Deze activiteit is van 14.00 uur tot 16.00 uur op de locatie Barneveldsestraat 49-2, 3927 CB  in Renswoude.

Opgeven is verplicht. Dit kan tot en met 31 oktober 2019 bij de coördinator mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06-516 475 25).

Mantelzorgcompliment

Bent u zorgvrager (hulpbehoevend) en wilt u uw mantelzorger bedanken voor de geboden zorg in 2019? Dan kunt u tot 1 december 2019 een aanvraag indienen voor een zogenaamd mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering in de vorm van een geldbedrag en een boekje. De hoogte van het geldbedrag is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Hoe dient u een verzoek in?

U dient het verzoek in via het aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2019. Dit formulier wordt rechtstreeks via de site verstuurd of u kunt het printen en invullen op papier. Als u geen printer heeft, kunt het papierenformulier ook afhalen aan de balie in het gemeentehuis.

Waar moet de mantelzorg aan voldoen?

  • Een mantelzorger is iemand die onbetaald en langdurig zorg verleent aan iemand met een (chronische) ziekte of beperking. Dit kan zijn aan een familielid maar ook aan een vriend(in). Het gaat bij mantelzorg om méér dan gebruikelijke zorg en over zorg die tijdens tenminste drie maanden voor minimaal 8 uur per week wordt gegeven;
  • De zorgvrager moet in Renswoude wonen. De mantelzorger hoeft niet in Renswoude te wonen.

Belangrijk om te weten?

  • Per zorgvrager kan maximaal één mantelzorgcompliment per jaar worden aangevraagd.
  • De mantelzorger dient niet zelf een verzoek in voor een mantelzorgcompliment. Dat doet de zorgvrager/degene voor wie gezorgd wordt;
  • Als u een ouder/verzorgende bent van een zorgbehoevend  (minderjarig) kind kunt u, uit naam van uw  kind een aanvraag indienen. U kunt het mantelzorgcompliment ook voor u zelf aanvragen of indien mogelijk, samen met uw kind, een andere mantelzorger aanwijzen voor het ontvangen van een mantelzorgcompliment.