HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Waardering voor de mantelzorgers!

Waardering voor de mantelzorgers! (08-10-2018)

Dit item is verlopen op 01-12-2018.

Renswoude spreekt zijn waardering uit voor de vele mantelzorgers die dag in, dag uit, zorgen voor hun naaste. Daarom wordt er op vrijdag 9 november een evenement  georganiseerd voor alle mantelzorgers die in Renswoude wonen of in Renswoude mantelzorg verlenen. De planning is dat de bijeenkomst 14.00 uur begint en tot circa 18.00 duurt. Opgeven is verplicht. Dit kan tot en met 6 november a.s. bij de coördinator mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning Rianne van Ginkel (r.vanginkel@swo-sr.nl of 06-51647525). In de volgende Heraut brengen we u op de hoogte van de exacte tijd en plaats.


Mantelzorgcompliment 2018

Bent u zorgvrager (hulpbehoevend) en wilt u uw mantelzorger bedanken voor de geboden zorg in 2018? Dan kunt u tot en met 1 december 2018 een aanvraag indienen voor een zogenaamd mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment is een blijk van waardering in de vorm van een geldbedrag (€ 100,-).

Hoe dient u een verzoek in?

U dient het verzoek in via het aanvraagformulier mantelzorgcompliment 2018.  Dit wordt rechtstreeks via de site verstuurd. Gebruikt u liever een papieren formulier? Dat kunt u downloaden en printen. U kunt het ook afhalen aan de balie in het gemeentehuis.

Waar moet de mantelzorg aan voldoen?

  • Een mantelzorger is iemand die onbetaald en langdurig zorg verleent aan iemand met een (chronische) ziekte of beperking. Dit kan zijn aan een familielid maar ook aan een vriend(in). Het gaat bij mantelzorg om méér dan gebruikelijke zorg en over zorg die over een langere periode (tenminste drie maanden) en voor minimaal 8 uur per week wordt gegeven;
  • De zorgvrager moet in Renswoude wonen (als mantelzorger hoeft u niet woonachtig in Renswoude te zijn).

Belangrijk om te weten

  • Per zorgvrager kan maximaal één mantelzorgcompliment per jaar worden aangevraagd.
  • De mantelzorger dient niet zelf een verzoek in voor een mantelzorgcompliment. Dat doet de zorgvrager/degene voor wie gezorgd wordt;
  • Als u een ouder/verzorgende bent van een zorgbehoevend  (minderjarig) kind kunt u, uit naam van uw  kind een aanvraag indienen. U kunt het mantelzorgcompliment ook voor u zelf aanvragen of indien mogelijk, samen met uw kind, een andere mantelzorger aanwijzen voor het ontvangen van een mantelzorgcompliment.

Formulieren