HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Vragen en antwoorden over fipronil in eieren

Vragen en antwoorden over fipronil in eieren (02-08-2017)

Dit item is verlopen op 01-06-2018.

Bij diverse pluimveebedrijven in Nederland  is de afgelopen weken het verboden middel fipronil in eieren aangetroffen. Dit middel is waarschijnlijk in de eieren terechtgekomen via een behandeling tegen bloedluis bij kippen door een servicebedrijf.

De ontwikkelingen rond deze besmetting van pluimveebedrijven hebben grote impact op de agrarische sector in de Gelderse Vallei, waartoe ook Renswoude behoort. Veel bedrijven krijgen te maken met ingrijpende maatregelen. Het gemeentebestuur van Renswoude leeft intens mee met alle betrokkenen. Na de vogelgriep is dit voor pluimveehouders een nieuwe klap die zij te verwerken krijgen. 

Actuele informatie

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) publiceert de meest actuele informatie over het onderzoek, de maatregelen en waarschuwingen op haar website: www.nvwa.nl/onderwerpen/biociden/fipronil-in-eieren.
Deze informatie is uitgewerkt voor bedrijven, geblokkeerde bedrijven en consumenten.
Consumenten die willen weten welke eieren al dan niet geschikt zijn voor consumptie, kunnen kijken op de lijst van eicodes:

www.nvwa.nl/onderwerpen/biociden/fipronil-in-eieren/lijst-met-eicodes-waarvan-de-nvwa-adviseert-ze-niet-te-eten

De komende periode zullen steeds meer uitslagen van ei-monsters bekend worden gemaakt. De NVWA past de lijst op basis daarvan aan.

Meldpunt Gelderse Vallei fipronil problematiek

Vanaf maandag 7 augustus 2017 is er bij het Poultry Expertise Centre een meldpunt waar pluimveehouders uit de Gelderse Vallei terecht kunnen met vragen over de fipronil problematiek. Dit is in overleg, en in samenwerking met LTO Noord, afdeling Gelderse Vallei en de gemeenten in de regio tot stand gekomen. Het meldpunt is speciaal voor alle pluimveehouders die direct of indirect met de problematiek te maken hebben. Het meldpunt is bedoeld om eerste aanspreekpunt te zijn, vragen te beantwoorden en knelpunten te inventariseren en door te geven aan de betrokken instanties. Het meldpunt kan direct verwijzen naar (hulp-)diensten.

Het Poultry Expertise Centre is te bereiken op: 06-53972642.
Zie ook www.poultryexpertisecentre.com