HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Voortgang werkzaamheden N224 Renswoude

Voortgang werkzaamheden N224 Renswoude (02-10-2019)

Dit item is verlopen op 30-11-2019.

Nieuwsbericht van de provincie Utrecht
Vanaf augustus verricht Firma Van den Heuvel werkzaamheden langs de Dorpsstraat (N224) in Renswoude in opdracht van waterleidingbedrijf Vitens. Deze werkzaamheden betreffen het aanleggen van een nieuwe drinkwaterleiding en duren naar verwachting nog tot eind april 2020.

Eerste mijlpaal

Inmiddels is er een gestuurde boring gedaan vanaf de rotonde naar het gemeentehuis. Aan de kant van de even huisnummers, nummer 2 t/m nummer 38, is de nieuwe hoofddrinkwaterleiding aangebracht waarmee de werkzaamheden volgens planning verlopen.

Testen en aansluiten

De komende maand doet Vitens onderzoek naar de kwaliteit van de nieuwe leiding. Het drinkwater dat de leiding verlaat, moet bacteriologisch aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Daarna worden de huizen met de nummers 2 t/m 38 aangesloten op de nieuwe leiding.

Hinder voor voetgangers en fietsers

De werkzaamheden voor het aansluiten op de nieuwe leiding vinden plaats in de stoep en in het fietspad waar momenteel de oude aansluitingen van de huisnummers 2 t/m 38 liggen. Hiervoor moet overdag een gedeelte van de stoep en het fietspad worden afgesloten. Ook de aanliggende parkeerplaatsen en de opritten kunnen op een aantal momenten niet gebruikt worden. Verkeersregelaars zijn aanwezig om voor een veilige doorgang te zorgen.

Vervolg werkzaamheden Vitens

Als de huisaansluitingen van de nummers 2 t/m 38 klaar zijn, is een volgend gedeelte van de waterleiding aan de beurt. Op www.waterstoring.nl kunt u de actuele werkzaamheden van Vitens volgen en eventuele storingen melden.

Graven proefsleuven

In de week van 7 oktober graaft de Firma Peek een aantal proefsleuven in het voet- en fietspad langs de Utrechtseweg (N224) ter hoogte van de huisnummers 8 t/m 10, in opdracht van de provincie Utrecht. Voetgangers en fietsers kunnen via tijdelijke rijplaten het werk passeren. De werkzaamheden zijn afgestemd met de werkzaamheden van Vitens. De proefsleuven worden gegraven om alvast te kijken of het riool op die plaats omgelegd kan worden. De werkzaamheden aan de riolering vinden plaats vanaf het voorjaar van 2020.

Overige werkzaamheden in en om Renswoude

De werkzaamheden van Vitens zijn afgestemd met de overige werkzaamheden die voor Renswoude op de planning staan. Het gaat daarbij om:

  • Werkzaamheden van netbeheerder Stedin (vernieuwen van middenspanningskabels, planning volgt in een volgend bericht)
  • Werkzaamheden aan de riolering (vanaf het voorjaar van 2020, in opdracht van de provincie Utrecht)
  • Groot asfaltonderhoud en aanleg van extra fietsvoorzieningen (in het 2e en 3e kwartaal van 2020, in opdracht van de provincie Utrecht).

Informatievoorziening

Via de Heraut informeren we u maandelijks over de voortgang van de werkzaamheden. Voorafgaande aan het groot onderhoud in 2020 zet de provincie Utrecht ook andere kanalen in om bewoners en weggebruikers op tijd te informeren over de verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid.

Met vragen of voor meer informatie kunt u terecht bij info@provincie-utrecht.nl