HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Voortgang werkzaamheden N224 Renswoude (nov. 2019)

Voortgang werkzaamheden N224 Renswoude (nov. 2019) (05-11-2019)

Dit item is verlopen op 31-12-2019.

Nieuwsbericht van de provincie Utrecht
Vanaf augustus verricht Firma Van den Heuvel werkzaamheden langs de Dorpsstraat (N224) in Renswoude in opdracht van waterleidingbedrijf Vitens. Deze werkzaamheden betreffen het aanleggen van een nieuwe drinkwaterleiding en duren naar verwachting nog tot eind april 2020.

Eerste huisaansluitingen gereed

De huizen met de even huisnummers 2 t/m 30, zijn inmiddels aangesloten op de nieuwe hoofddrinkwaterleiding die is aangelegd tussen de rotonde en het gemeentehuis. Ook Dorpsstraat nr. 1-1a zijn overgezet op de nieuw leiding.

Veel regen

Het regenachtige weer van de afgelopen weken maakt het werken lastiger. Sleuven lopen vol met water en de moeilijk te bewerken grond vormt een hindernis bij het bestraten. Ondanks dat, ligt de uitvoering op schema.

Vervolg werkzaamheden Vitens

De werkzaamheden voor Vitens hebben zich verplaatst naar een volgend gedeelte van de Dorpsstraat. De komende weken legt Firma Van den Heuvel de nieuwe hoofddrinkwaterleiding aan vanaf Dorpsstraat 32 t/m 86 (bij de Kastanjelaan). Op www.waterstoring.nl kunt u de actuele werkzaamheden van Vitens volgen en eventuele storingen melden.

Verkeersveiligheid voorop

Tijdens de werkzaamheden van de komende weken, moeten de fietsers de rijbaan op. Verkeersregelaars zijn ingezet om dit veilig te laten verlopen. Automobilisten kunnen hierbij helpen door hun snelheid aan te passen en de instructies van de verkeersregelaars op te volgen. Zeker nu we de donkere maanden tegemoet gaan waardoor het zicht in de vroege morgen en aan het einde van de middag minder wordt. Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer een paar parkeervlakken vrij zodat er een beter zicht is op de rijbaan.

Oversteek bij de Kastanjelaan

Op enig moment zal er een oversteek worden gemaakt bij de Kastanjelaan. De weg zal dan in twee delen worden afgesloten zodat de weg toegankelijk blijft voor de bewoners. Na het plaatsen van een mantelbuis, is de weg snel weer over de hele breedte begaanbaar.

Overige werkzaamheden in en om Renswoude

De werkzaamheden van Vitens zijn afgestemd met de overige werkzaamheden die voor Renswoude op de planning staan. Het gaat daarbij om:

  • Werkzaamheden van netbeheerder Stedin (vernieuwen van middenspanningskabels, planning volgt in een volgend bericht)
  • Werkzaamheden aan de riolering (uitvoering vanaf het voorjaar van 2020, in opdracht van de provincie Utrecht)
  • Groot asfaltonderhoud en aanleg van extra fietsvoorzieningen (in het 2e en 3e kwartaal van 2020, in opdracht van de provincie Utrecht).

Informatievoorziening

Via de Heraut zullen we u maandelijks informeren over de voortgang van de werkzaamheden. Voorafgaande aan het groot onderhoud in 2020 zal de provincie Utrecht ook andere kanalen inzetten om bewoners en weggebruikers tijdig te informeren over de verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid.

Met vragen of voor meer informatie kunt u terecht bij info@provincie-utrecht.nl