HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Voortgang werkzaamheden N224 Renswoude (dec. 2019)

Voortgang werkzaamheden N224 Renswoude (dec. 2019) (02-12-2019)

Dit item is verlopen op 07-01-2020.

Nieuwsbericht van de provincie Utrecht
Vanaf augustus 2019 verricht Firma Van den Heuvel werkzaamheden langs de Dorpsstraat (N224) in Renswoude in opdracht van waterleidingbedrijf Vitens. Deze werkzaamheden betreffen het aanleggen van een nieuwe drinkwaterleiding en duren naar verwachting nog tot eind april 2020.

Vol op stoom

Ondanks diverse tegenvallers, verlopen de werkzaamheden volgens planning. De nieuwe hoofdwaterleiding tot aan de rotonde bij de Barneveldsestraat ligt er inmiddels ook in. Na het nemen, controleren en akkoord bevinden van watermonsters door Vitens kan Van den Heuvel ook hier weer de huisaansluitingen overzetten op de nieuwe waterleiding.

Veel regen, veel kabels en veel puin

Door de grote hoeveelheid regen van de afgelopen weken was het graafwerk lastig, evenals het werken in de sleuf. Daarnaast zitten er heel veel kabels en leidingen in de grond. Die moeten tijdens de werkzaamheden worden opgehangen of tijdelijk verplaatst. Ook blijkt er enorm veel puin in de grond te zitten wat het handmatig scheppen moeilijker en tijdrovender maakt.

Vervolg werkzaamheden Vitens

Vanaf begin december gaat Van den Heuvel de huisaansluitingen overzetten op het nieuwe stuk leiding. De monteurs zullen een afspraak maken met de bewoners over datum en tijd van de overzetting. Als alle huisaansluitingen zijn overgezet, wordt het volgende gedeelte van de nieuwe hoofdwaterleiding geplaatst.

Op www.waterstoring.nl kunt u de actuele werkzaamheden van Vitens volgen en eventuele storingen melden.

Overige werkzaamheden in en om Renswoude

De werkzaamheden van Vitens zijn afgestemd met de overige werkzaamheden die voor Renswoude op de planning staan. Het gaat daarbij om:

  • Werkzaamheden van netbeheerder Stedin (vernieuwen van middenspanningskabels bij de brandweerkazerne, planning nog niet bekend).
  • Vervangen van de riolering over een lengte van 30 meter langs de Utrechtseweg, buiten het verkeer, naast het fietspad. Uitvoering tussen half en eind januari 2020 in opdracht van de provincie Utrecht.
  • Groot asfaltonderhoud en aanleg van extra fietsvoorzieningen. Uitvoering in het 2e en 3e kwartaal van 2020, in opdracht van de provincie Utrecht.

Informatievoorziening

Via de Heraut zullen we u maandelijks informeren over de voortgang van de werkzaamheden. Voorafgaande aan het groot onderhoud in 2020 zal de provincie Utrecht ook andere kanalen inzetten om bewoners en weggebruikers tijdig te informeren over de verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid. In december 2019 en in januari 2020 zoekt de provincie contact met de direct aanwonenden. Voorafgaande aan de werkzaamheden zijn er ook informatiebijeenkomsten voor bewoners en bedrijven.

Met vragen of voor meer informatie kunt u terecht bij info@provincie-utrecht.nl