HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Voortgang werkzaamheden N224 Renswoude (April 2020)

Voortgang werkzaamheden N224 Renswoude (April 2020) (06-04-2020)

Nieuwsbericht van de provincie Utrecht

De werkzaamheden van Vitens zijn bijna afgerond. De nieuwe hoofddrinkwaterleiding ligt erin en alle huizen zijn erop aangesloten. Een mooie klus die ruim binnen de planning is geklaard. Ondanks de coronacrisis konden alle werkzaamheden veilig worden uitgevoerd, met inachtneming van alle maatregelen. Vanaf eind februari is ook Stedin bezig in Renswoude en vanaf 11 mei start aannemer Mourik Infra met het groot asfaltonderhoud van de weg in opdracht van de provincie Utrecht. Ook deze werkzaamheden vinden vooralsnog doorgang waarbij scherp wordt toegezien op voldoende afstand en bescherming. Alles uiteraard onder een in deze tijd gepast voorbehoud.

Uitbreiding elektriciteitsnet Stedin

Vanaf eind februari tot en met eind september 2020 plaatst Stedin twee nieuwe elektriciteitsstations: bij de Oude Holleweg en bij de kruising Barnevelds straat/Eikenlaan. Op diverse plaatsen in Renswoude worden nieuwe kabels onder de grond gelegd. Met een bewonersbrief heeft Stedin de omgeving rond de werkzaamheden geïnformeerd. Vragen over de werkzaamheden kunnen naar Twitter@stedin of facebook.com/stedinnetbeheer. Bellen kan ook, de klantenservice van Stedin is bereikbaar via 088 - 896 39 63.

Groot asfaltonderhoud 11 mei t/m 28 augustus 2020

Vanaf 11 mei t/m 28 augustus voert aannemer Mourik Infra groot asfaltonderhoud uit aan de Utrechtseweg/Dorpsstraat (N224) in Renswoude in opdracht van de provincie Utrecht. Naast het groot onderhoud wordt een aantal werkzaamheden meegenomen. Het gaat daarbij om:

  • Het aanbrengen van bermverharding buiten de bebouwde kom.
  • Maatregelen voor een betere verkeersveiligheid:
    • Het aanbrengen van een dubbele doorgetrokken streep tussen de oostelijke komgrens en de Veenweg;
    • Het verduidelijken van de voorrangssituatie bij de zijwegen ‘Het Binnenveld’, ‘Kastanjelaan’ en ‘Kerkstraat’;
    • Het verduidelijken van de zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaatsen binnen de bebouwde kom.
  • Het plaatsen van extra fietsenrekken bij de haltes ‘Barneveldsestraat’ en ‘Kerkstraat’.
  • Reparaties aan de riolering.

De werkzaamheden worden in 11 fases uitgevoerd, waarbij steeds een opvolgend stuk weg aan de beurt is. Op die manier komt de bereikbaarheid van aan- en omwonenden het minst in de knel. De aannemer neemt tijdens de werkzaamheden uiteraard alle voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen in acht die noodzakelijk zijn in deze coronatijd.

Informatievoorziening

Via de Heraut informeren we u maandelijks over de planning en de voortgang van de werkzaamheden. Vanwege de coronacrisis gaat de geplande inloopbijeenkomst over het groot onderhoud niet door. Een bewonersbrief is in voorbereiding en op de website www.provincie-utrecht.nl/n224renswoude is alle informatie te vinden over wegafsluitingen, verkeersmaatregelen en bereikbaarheid tijdens de uitvoering.

Met vragen over de uitvoering kunt u altijd contact opnemen met omgevingsmanager Jarco Meijerink van Mourik Infra, per mail bereikbaar via n224@mourik.com