HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Voortgang groot onderhoud N224 Renswoude

Voortgang groot onderhoud N224 Renswoude (01-07-2020)

Nieuwsbericht provincie Utrecht
Vanaf maandagavond 25 mei voert aannemer Mourik groot asfaltonderhoud uit aan de N224 in Renswoude, in opdracht van de provincie Utrecht. Het gaat om een tracé van bijna vijf kilometer, tussen de provinciegrens bij Scherpenzeel aan de westzijde en De Klomp aan de oostzijde. De werkzaamheden worden gefaseerd (in 11 fases) uitgevoerd en duren nog tot eind augustus.

Naast het vernieuwen van het asfalt, worden er aanvullende maatregelen genomen voor een betere verkeersveiligheid (bermverharding, extra verlichting en reflectie voetgangersoversteekplaatsen). In het kader van ‘werk met werk maken’ wordt ook de regenwaterriolering binnen de bebouwde kom verbeterd en krijgt het Grand Canal een nieuwe beschoeiing.

Wat is gedaan…?

 • De werkzaamheden aan de N224 tussen Scherpenzeel en de rotonde Nijborg zijn gereed. Over een lengte van 1,7 kilometer heeft de weg een nieuwe, geluidreducerende deklaag gekregen en er is bermverharding aangebracht.
 • Ook de rotonde bij Nijborg is aangepakt waarbij het asfalt is vervangen en het straatwerk eromheen is vernieuwd. Het industrieterrein is weer normaal bereikbaar via Woudenberg.
 • De rotonde bij de Barneveldsestraat is voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag.

Provincie en Mourik bedanken de aanwonenden in het werkvak voor het getoonde begrip tijdens de uitvoering. Vooralsnog liggen de werkzaamheden op schema en is er geen sprake geweest van ‘onvoorziene omstandigheden’. Ook het weer werkte over het algemeen goed mee waardoor er geen belemmeringen zijn geweest bij het asfalteren.

Wat is aanstaande…?

 • In de week van 29 juni wordt gestart met de werkzaamheden aan het regenwaterriool. Deze werkzaamheden duren drie weken. Als eerste worden de putten opengemaakt en het riool gereinigd. Vervolgens worden de scheuren en andere schades aan het riool hersteld met behulp van een kous die door het riool getrokken wordt (relinen). Aansluitend worden de putten opnieuw gezet en de fiets- en voetpaden weer bestraat. Voor fietsers is er gedurende deze drie weken een korte omleiding.
 • Tussen 3 en 18 juli is Mourik bezig met de N224 tussen de Ubbeschoterweg en de rotonde Veenweg, waarbij ook de rotonde zelf een opknapbeurt krijgt.
 • Vanaf 20 juli is er sprake van een grote wegafsluiting van drie weken op het gedeelte vanaf de rotonde Veenweg tot aan de provinciegrens aan de kant van Veenendaal-De Klomp.

Planning en informatie

De werkzaamheden duren tot en met eind augustus en worden in 11 fases uitgevoerd. Alle inwoners van Renswoude hebben een faseringsboekje ontvangen met daarin gedetailleerde informatie over de werkzaamheden, de planning, de verkeers- en bereikbaarheidsmaatregelen. Daarnaast zijn er de volgende informatiekanalen:

 • De Heraut: Via de Heraut informeert de provincie u regelmatig over de planning en de voortgang van de werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer en de omgeving.
 • Projectenwebsite: Op de projectenwebsite www.provincie-utrecht.nl/n224renswoude vindt u alle informatie over het project, inclusief het faseringsboekje met daarin alle uitvoeringsinformatie over de planning, de werkzaamheden, de verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid.
 • Bouwapp: Actuele informatie over het project is ook te vinden in de Bouwapp. Deze app is gratis te downloaden op uw telefoon vanuit de App Store (voor iPhone) of vanuit de Play Store (voor Android). In de Bouwapp kunt u zoeken naar het project N224 Renswoude.
 • Borden, tekstkarren en nieuwsberichten: Waar nodig plaatsen we ook borden langs de weg om verkeersmaatregelen aan te kondigen en we maken nieuws- en twitterberichten om zoveel mogelijk weggebruikers te bereiken.
 • Mailbox: Uw vragen/opmerkingen of klachten kunt u mailen naar N224@mourik.com.
 • Kantoor op locatie: Tijdens de werkzaamheden heeft Mourik een tijdelijk kantoor op locatie. Als u vragen of klachten heeft over de uitvoering of gewoon geïnteresseerd bent in het project, bent u van harte welkom op het adres Utrechtseweg 6 in Renswoude. Ook hier worden, voor ieders veiligheid, alle op dat moment geldende coronamaatregelen strikt nageleefd!
 • Calamiteitennummer: Voor spoedeisende zaken tijdens de uitvoering kunt u bellen naar het calamiteitennummer van Mourik, telefoon: 06 22 50 24 33.