HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Voortgang groot onderhoud N224 Renswoude: laatste loodjes

Voortgang groot onderhoud N224 Renswoude: laatste loodjes (21-08-2020)

Bericht van provincie Utrecht (21 augustus 2020)

Afgelopen periode is er hard gewerkt om de N224 tussen de rotonde bij de Veenweg en de provinciegrens aan de zijde van Veenendaal de Klomp volledig te reconstrueren. Dit deel is zaterdag 8 augustus weer opengesteld voor verkeer. Ook is in de kern van Renswoude gewerkt aan het regenwaterriool. Het riool is gereinigd en scheuren en andere schades zijn hersteld met behulp van een kous die door het riool is getrokken (relinen).

Laatste loodjes

Het laatste deel van de reconstructie van de N224 is momenteel in uitvoering. Dit is het deel binnen de kern van Renswoude. Hiervoor is er een afsluiting voor het doorgaande gemotoriseerde verkeer. Bestemmingsverkeer kan gebruik maken van de naastliggende fietspaden. Om hinder te minimaliseren zijn alle rotondes open in noord-zuid richting.

Vertraging productie betonbanden

In de kern van Renswoude worden zogeheten Optiflex-banden geplaatst langs het asfalt. Dit zijn witte, reflecterende betonbanden. Helaas is er een vertraging ontstaan bij de productie en levering van deze banden, waardoor deze niet binnen de planning (voor eind augustus) geplaatst kunnen worden. De banden worden daarom later aangebracht, in de week van 7 september, als de weg alweer open is. Tijdens de werkzaamheden blijft er één rijstrook beschikbaar en wordt het verkeer beurtelings langs de werkzaamheden geleid. Dit zal enige vertraging geven.

Omgeving: bedankt!

Provincie en aannemer willen omwonenden en bedrijven heel hartelijk bedanken voor hun begrip en geduld en zeker ook voor de positieve reacties die de wegwerkers mochten ontvangen. De vele vriendelijke woorden en (koele) consumpties uit de omgeving zijn erg op prijs gesteld door hen die ook tijdens de hittegolf flink aan de bak moesten om de planning te halen.

Nadere informatie en vragen

Hoewel de klus bijna is geklaard, kan het zijn dat u nog vragen heeft over de uitvoering. Tot half september kunt u uw vragen nog kwijt in de mailbox van de aannemer: N224@mourik.com

Daarna kunt u uw vragen aan de provincie Utrecht stellen, via info@provincie-utrecht.nl