HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Vertraging ingebruikname speeltuin Reigerweide

Vertraging ingebruikname speeltuin Reigerweide (10-07-2018)

Dit item is verlopen op 30-11-2018.

Helaas kan de speeltuin aan de Reigerweide nog niet gebruikt worden. Door het warme, droge weer van de afgelopen weken kon het gras nog niet ingezaaid worden. Waar het gras moet komen, ligt nu nog zwarte grond. Als de kinderen nu al in de speeltuin gaan spelen, wordt het witte valzand onder de toestellen vermengd met de zwarte grond. 

We hebben ernaar gestreefd om de speeltuin rond de zomervakantie gedeeltelijk in gebruik te geven. Gedeeltelijk, omdat de aanleg van hagen en overige beplanting voor bijvoorbeeld de verstopstruiken in deze periode van het jaar niet mogelijk is. Deze werkzaamheden staan daarom voor het najaar gepland. 

Begrip

We begrijpen dat veel kinderen graag in de zomervakantie in de speeltuin willen spelen. Helaas hebben wij geen invloed op het weer, dat nu al wekenlang extreem warm en droog is voor deze tijd van het jaar. Het inzaaien van gras was daarom eenvoudigweg niet mogelijk. Met de zomervakantie voor de deur kunnen wij het risico niet nemen om het gras nu alsnog in te zaaien. Wij begrijpen dat dit nieuws tot teleurstelling leidt bij de buurtkinderen en omwonenden.

Planning

De speeltoestellen zijn zo goed als klaar maar de speeltuin blijft voorlopig nog in de bouwhekken staan. Het inzaaien van het gras staat nu gepland voor de nazomer. Na het inzaaien duurt het nog ongeveer 4 tot 6 weken voordat het gras speelklaar is. We blijven afhankelijk van het weer, maar hopen dat de speeltuin medio oktober in gebruik genomen kan worden. Dan kunnen de buurtkinderen naar hartenlust spelen in hun mooie nieuwe speeltuin.

Als u vragen heeft over dit bericht dan kunt u deze stellen aan de heer E. Koedam. Hij is bereikbaar op 0318-578 150 of via e.koedam@renswoude.nl.