HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Verlenging inzagetermijn – Ontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Groot Overeem II

Verlenging inzagetermijn – Ontwerp bestemmingsplan bedrijventerrein Groot Overeem II (15-06-2021)

Dit item is verlopen op 23-07-2021.

In verband met een probleem bij het publiceren van het ontwerpbestemmingsplan Groot Overeem II op www.ruimtelijkeplannen.nl is besloten om de termijn van terinzagelegging van het plan met een week te verlengen.

De gemeente Renswoude is voornemens het bedrijventerrein uit te breiden. Deze uitbreiding zal plaatsvinden aan de westzijde van het huidige bedrijventerrein Groot Overeem (Groot Overeem II).

Het ontwerpplan ligt nu tot 22 juli 2021 ter inzage in het kader van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. De stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en kunnen op afspraak (0318-578153) worden ingezien in het tijdelijke gemeentehuis aan de Lijsterbeslaan 18 te Renswoude.

Gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder een zienswijze met betrekking tot het ontwerpplan indienen bij de gemeenteraad van Renswoude, Postbus 8, 3927 ZL Renswoude.

Voor inlichtingen of vragen kunt u contact opnemen met de heer M. Jansen van de afdeling Fysiek Domein, 0318-578153 (m.jansen@renswoude.nl).