HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Uitnodiging bijeenkomst Omgevingsvisie Renswoude 2 november (in de raadszaal gemeentehuis)

Uitnodiging bijeenkomst Omgevingsvisie Renswoude 2 november (in de raadszaal gemeentehuis) (12-10-2017)

Dit item is verlopen op 03-11-2017.

LOCATIE GEWIJZIGD: Locatie is nu de raadszaal in het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 4.
Op donderdag 2 november wordt er een interactieve bijeenkomst gehouden om te komen tot een nieuwe integrale Omgevingsvisie. Veel organisaties en verenigingen hebben hiervoor een uitnodiging gehad. Bent u niet uitgenodigd, maar heeft u wel belangstelling om mee te praten, dan wordt u van harte uitgenodigd om hierbij ook aanwezig te zijn. De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis* (Dorpsstraat 4) en duurt van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Aanleiding

Het gemeentebestuur van Renswoude wil graag op korte termijn komen tot een nieuwe, integrale Omgevingsvisie en wil deze graag opstellen samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en andere organisaties die zich nauw betrokken voelen bij het wel en wee van onze mooie gemeente. De belangrijkste aanleiding om een nieuwe visie te willen opstellen is dat onze huidige toekomstvisie (2000-2020) geactualiseerd moet worden.

Opzet van de avond

Tijdens de interactieve bijeenkomst wil het gemeentebestuur graag stilstaan bij een viertal inhoudelijke thema’s die voor de toekomst van onze gemeente van belang zijn. Deze thema’s zijn Wonen, Werken, Voorzieningen en Buitengebied. Per thema wordt er een debattafel ingericht. Elke deelnemer aan de avond neemt deel aan twee debatten. Elke tafel wordt geleid door een gespreksleider en het debat vindt plaats aan de hand van een aantal korte stellingen. Op deze wijze ontstaat er een breed én onderbouwd beeld van de verschillende gedachten die in de gemeente leven.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via omgevingsvisie@renswoude.nl of via 0318-578 156. Dit kan tot en met 30 oktober.

Resultaten

De resultaten van de bijeenkomst worden betrokken bij het opstellen van de concept Omgevingsvisie. Voordat de raad daar een besluit over neemt (medio 2018), wordt er nog een inloopavond georganiseerd waar iedereen de gelegenheid krijgt te reageren.

Het opstellen van een nieuwe visie met en voor de inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties van Renswoude is een aansprekend traject. Ik hoop dat het u ook aanspreekt en ik zie u graag op 2 november a.s..

Burgemeester Petra Doornenbal