HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Tijdelijke openstelling gemeentewerf voor grofvuil op de vrijdagochtenden

Tijdelijke openstelling gemeentewerf voor grofvuil op de vrijdagochtenden (01-07-2020)

Ook bij het inleveren van grofvuil houden we rekening met de maatregelen tegen het coronavirus. Daarom is de maandelijkse openstelling van de gemeentewerf tijdelijk komen te vervallen. De afgelopen maanden was de gemeentewerf op de donderdag- en vrijdagochtend geopend. De komende weken is de gemeentewerf aan de Molenstraat alleen op de vrijdagochtend geopend tussen 09.00 en 12.00 uur.

U moet zich van tevoren aanmelden, zodat we het aantal mensen op het terrein kunnen beperken. Hierdoor wordt het risico voor u en onze medewerkers zo klein mogelijk.

Om alles in goede banen te leiden gelden de volgende regels:

  • U moet zich minimaal 24 uur van tevoren aanmelden via 0318-578 150. Dit kan elke werkdag tussen 09.00 en 16.00 uur. Bij uw aanmelding krijgt u te horen hoe laat u bij de gemeentewerf wordt verwacht.
  • Het hek van de gemeentewerf is gesloten, het hek wordt voor u opengemaakt op het moment dat u aan de beurt bent.
  • Neem een geldig ID-bewijs mee, hier kan om gevraagd worden.
  • Bent u te vroeg of moet u even wachten, blijf in de auto.
  • Kom met maximaal 2 personen en zonder kinderen.
  • Houd 1,5 meter afstand van medewerkers.
  • Breng uw afval en verlaat het terrein direct daarna om doorstroom te houden.
  • Heeft u gezondheidsklachten, blijf thuis! U kunt telefonisch contact opnemen voor een nieuwe inschrijving op een ander moment.

Let op: Zonder inschrijving kunt u geen afval brengen. Er wordt geen uitzondering gemaakt.

Afhankelijk van hoe deze opstelling verloopt is de gemeentewerf op de vrijdagochtend geopend voor het brengen van grofvuil. Als tijdens de openstelling blijkt dat de regels niet worden nageleefd, dan kan besloten worden de gemeentewerf per direct te sluiten. Als er weer veranderingen in deze openstelling plaatsvinden laten wij u dat via de Heraut en onze website weten.