HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Terugblik informatiebijeenkomsten Regionale Energiestrategie en vervolg

Terugblik informatiebijeenkomsten Regionale Energiestrategie en vervolg (02-06-2021)

Op donderdag 6 mei en woensdag 12 mei waren er twee online informatie bijeenkomsten over de Regionale Energiestrategie (RES). Beide avonden werden goed bezocht, ook door inwoners uit onze buurgemeenten. In totaal hebben we ongeveer 250 deelnemers (digitaal) mogen ontvangen.

We hebben het gehad over de RES van Regio Foodvalley, de gevolgen voor het stroomnetwerk en de uitwerking van de RES in Renswoude. Daarnaast is er uitgebreid gesproken over de mogelijke komst van windmolens in de gemeente.  

Wilt u de bijeenkomsten terugkijken? Dan kan dat via www.renswoude.nl onder het kopje ‘inwoners’ -> RES. Ook kunt u hier de antwoorden teruglezen op de vragen die gesteld zijn.

Wilt u het proces rondom de RES blijven volgen? Dan zijn de volgende data belangrijk:

  • 8 juni: raadscommissie (voor agenda zie hierboven)
  • 29 juni: raadsvergadering, tijdens deze avond neemt de raad een besluit over de RES. Er is ruimte voor inspraak.
  • 15 juli: informatiebijeenkomst, tijdens deze avond willen we u informeren over het besluit dat de raad neemt over de RES. Wat betekent dit besluit voor Renswoude en voor de eventuele komst van windmolens? Vooralsnog gaan we ervanuit dat deze bijeenkomst ook online zal plaatsvinden. Aanmelden hiervoor kan al via i.bremer@renswoude.nl.