HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Tegenprestatie en de bijstand

Tegenprestatie en de bijstand (08-02-2016)

Dit item is verlopen op 31-08-2016.

Door de raad van Renswoude is een besluit genomen over de tegenprestatie. Mensen die bijstand ontvangen worden gevraagd om iets te doen voor de gemeenschap of voor hun directe omgeving. Het gaat om allerlei maatschappelijk nuttige activiteiten en vrijwilligerswerk.

Mensen in de bijstand mogen zelf een voorstel doen voor de activiteit die ze gaan doen. Dat kan ook gaan om vrijwilligerswerk wat al wordt gedaan. Voor de tegenprestatie geldt dat iedereen wat doet. Dat is goed voor de gemeenschap maar ook voor mensen zelf die zo actief zijn. Zo nodig doet de gemeente zelf een voorstel voor de tegenprestatie. Dit is ook verplicht onder de nieuwe Participatiewet. Als een tegenprestatie door de persoonlijke situatie niet mogelijk is kan een ontheffing worden verleend. De raad heeft daarvoor de verordening vastgesteld. De tegenprestatie gaat uit van tenminste 4-8 uur per week, wat vergelijkbaar is met de regiogemeenten rondom Renswoude. Personen in de bijstand zullen in de eerste helft van 2016 persoonlijk benaderd worden om de tegenprestatie in te vullen.