HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Tegemoetkoming voor inwoners met een laag inkomen (Minimabeleid)

Tegemoetkoming voor inwoners met een laag inkomen (Minimabeleid) (17-10-2016)

Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Op 19 mei 2015 heeft de gemeenteraad van Renswoude het nieuwe minimabeleid voor 2015 en verder vastgesteld. Wij maken u nog even attent op deze regelingen. Bovendien biedt Renswoude vanaf 1 januari ook een aantrekkelijke aanvullende ziektekostenverzekering via Menzis. Overstappen kan tot 31 december 2016.

a. Geld-terug-regeling (GTR)

Via de geld-terug-regeling komt u mogelijk in aanmerking voor vergoeding van kosten voor sport, recreatie en culturele activiteiten. De regeling is voor het hele gezin. Per lid is er recht op een vergoeding van € 75,- met een maximum van € 300,- per gezin.

b. Geld-terug-regeling extra (GTR+)

De Geld-terug-regeling extra is voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Dit is een extra regeling voor kinderen naast de GTR. De GTR+ is kindgebonden en bedraagt € 100,- per kind.

c. Computerregeling

Via de computerregeling heeft u de mogelijkheid om een computer en printer te kopen voor uw kind(eren). Het budget bedraagt maximaal € 600,- per gezin. U komt hiervoor in aanmerking als:

 • u een inwonend kind heeft tussen de 6 en 18 jaar;
 • u in de afgelopen 4 jaar geen gebruik heeft gemaakt van de computerregeling.

d. Regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Met ingang van februari 2016 kunnen inwoners van Renswoude in aanmerking komen voor de regeling meerkosten chronisch zieken en gehandicapten. Chronisch zieken en gehandicapten komen in aanmerking voor een bijdrage van € 200 voor de extra kosten die u vanwege uw ziekte of handicap maakt. Om in aanmerking te komen voor deze regeling heeft u:

 • een geldige WMO indicatie, WLZ indicatie of CIZ indicatie, of;
 • een gehandicaptenparkeerkaart, of;
 • een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, IVA, WGA, WAZ of Wajong-uitkering), of;
 • een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ met een ontheffing van de sollicitatieplicht op basis van medische gronden, of;
 • het volledige wettelijke eigen risico voor uw zorgverzekering betaald in 2015      (€ 375) of in 2016 (€ 385), of;
 • de GarantVerzorgd 3 zorgverzekering van Menzis.

Bovenstaande regelingen kunt u aanvragen bij bureau minimaregelingen (www.minimaregelingen.nl).

e. Individuele inkomenstoeslag:

Bent u 21 jaar of ouder en hebt u 3 jaar onafgebroken een inkomen tot 105% van de bijstandsnorm? Dan hebt u mogelijk recht op de individuele inkomenstoeslag. Dit is een extra uitkering die u één keer per twaalf maanden kunt aanvragen. Er zijn uitzonderingen:

 • als u onderwijs volgt via een instelling die door het ministerie van Onderwijs wordt betaald;
 • als u studiefinanciering krijgt;
 • als u zich niet heeft gehouden aan de sollicitatieverplichtingen.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezinssituatie

gezinssituatie bedrag
alleenstaand € 350,-
alleenstaande ouder € 450,-
echtpaar € 500,-
per inwonend kind 0 tot 18 jaar € 100,-

f. Bijzondere bijstand:

Als u onverwacht voor bijzondere kosten heeft en heeft u daarvoor geen geld opzij kunnen zetten? En is het onmogelijk de kosten ergens anders vergoed te krijgen? Dan komt u misschien in aanmerking voor bijzondere bijstand. De gemeente beoordeelt uw aanvraag op de volgende onderdelen:

 • Zijn de kosten om medische of sociale redenen noodzakelijk?
 • Kunt u de kosten (geheel) zelf betalen?
 • Is er een andere instelling die de kosten vergoedt, zoals uw ziektekostenverzekeraar?
 • Is uw inkomen hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm? Meestal moet u dan een deel van de kosten zelf betalen.
 • Heeft u vermogen, zoals spaargeld of een eigen huis. Meestal moet u een deel van de kosten zelf betalen als u vermogen hebt.

De individuele inkomenstoeslag en de bijzondere bijstand kunt u aanvragen bij de afdeling Economie en Werk van de gemeente Veenendaal. Hiervoor kunt u gebruik maken van een aanvraagformulier.

g. Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering: 

De gemeente Renswoude biedt vanaf 2016 een uitgebreide Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering voor minima. Deze verzekering loopt via Menzis en heet Garantverzorgd verzekering.

Als u een inkomen hebt tot 130% van de bijstandsnorm, kunt u deze verzekering afsluiten. Via deze verzekering ontvangt u korting op de premie. U krijgt 6% korting op de Basisverzekering en 9% op de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering. Bovendien betaalt de gemeente voor extra vergoedingen.

Als u zich via de gemeente verzekert dan is er altijd een pakket dat bij uw behoefte aansluit. Binnen de zorgverzekering kunt u kiezen uit 3 aanvullende verzekeringen Bovendien ontvangt u extra vergoedingen. U kunt kiezen uit verschillende pakketten. De premie verschilt per pakket.

Voordelen

 • De gemeente betaalt voor u een deel van de premie tot wel € 475,- per jaar;
 • U krijgt extra vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, tandartskosten en ziekenvervoer;
 • Daarnaast wordt, wanneer u kiest voor de uitgebreidere verzekering uw volledige eigen risico vergoed;
 • Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring;
 • Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Heeft u weinig zorgkosten dan is GarantVerzorgd 1 of 2 een goede keuze. Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u veel zorgkosten kies dan GarantVerzorgd 3. Verder kunt u uit 3 tandartsverzekeringen kiezen. Voor personen met hoge zorgkosten is de regeling (en pakket 3) extra aantrekkelijk gemaakt.

Extra dekking eigen bijdrage WMO maatwerkvoorzieningen

Naast alle genoemde voordelen heeft de gemeente Renswoude de collectieve aanvullende verzekeringen uitgebreid met een vergoeding van maximaal € 230, voor eigen bijdragen voor WMO maatwerkvoorzieningen. Dit zijn eigen bijdragen die u maandelijks moet betalen aan het CAK. Dit is de maximale eigen bijdrage per jaar voor personen met een laag inkomen.

Verplicht eigen risico meeverzekerd en extra vergoedingen

Voor de meeste zorgkosten uit de Basisverzekering geldt dat u de eerste € 385,- zelf moet betalen (verplicht eigen risico in 2016). Binnen GarantVerzorgd 3 heeft de gemeente ook het verplichte eigen risico voor u afgedekt. Bij Garant 3 betaalt u dus geen eigen risico. Bovendien heeft u recht op meer vergoedingen.

Overstappen naar deze verzekering kan eenmaal per jaar. U kunt overstappen tot 31 december 2016. Dit kan via www.gezondverzekerd.nl. Woensdagochtend 21 december is in Renswoude een overstapcoach aanwezig die u daarbij kan helpen.

Tenslotte

Of u in aanmerking komt voor deze regelingen is afhankelijk van uw inkomen. We gaan daarbij uit van de bijstandsnorm. U kunt zelf kijken of u in aanmerking komt voor deze of andere minimaregelingen. U kunt dit berekenen op www.berekenuwrecht.nl.