HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Stookverbod in de gemeente Renswoude

Stookverbod in de gemeente Renswoude (27-07-2018)

Dit item is verlopen op 31-10-2018.
lucifers op straat met verbodteken

Met de aanhoudende droogte zijn alle buitengebieden, maar ook bermen, oevers met gras, agrarische terreinen, planten en gewassen kwetsbaar geworden. Onvoorzichtig gebruik van vuur kan gemakkelijk tot een onbeheersbare brand leiden. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) adviseert een stookverbod in te stellen in alle buitengebieden en stadsparken. Gemeente Renswoude volgt het advies van de VRU en stelt met onmiddellijke ingang een stookverbod voor de openbare ruimte en buitengebieden in Renswoude in.

Een barbecue in de eigen achtertuin is toegestaan maar wel met het advies een blusmiddel bij de hand te houden. Kampvuurtjes, barbecues, fakkels, wensballonnen en ander open vuur in de openbare ruimte zijn vanaf nu verboden. Ook het weggooien van sigaretten of het parkeren van een auto met hete uitlaat in berm/gras is gevaarlijk. Burgemeester Petra Doornenbal: “Samen kunnen we er voor zorgen dat we deze droge periode veilig door komen. Mocht het nodig zijn, dan zullen politie en BOA’s handhavend optreden.” 

Op www.natuurbrandrisico.nl kunt u zien wat u kunt doen als een natuurbrand ontstaat, maar ook  hoe u natuurbranden helpt voorkomen.