HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Stand van zaken projecten energietransitie

Stand van zaken projecten energietransitie (04-11-2020)

Dit item is verlopen op 04-12-2020.

Een oproep in de landelijke media heeft onlangs voor verwarring gezorgd in de gemeente Renswoude omtrent een eventueel windtraject op of in de nabijheid van de Emminkhuizerberg. Op de website www.RESinbeeld.nl staat dat er in Renswoude twee windmolens gerealiseerd worden in opdracht van de gemeente Veenendaal. Dit is niet juist. Graag verhelderen wij kort wat de stand van zaken is.

Nederland is als uitvloeisel van het Klimaatakkoord onderverdeeld in 30 regio’s. Eén van die regio’s is Regio FoodValley. Deze regio bestaat uit de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude, Veenendaal, Scherpenzeel, Rhenen en Wageningen. Elke regio, waaronder de Regio FoodValley, moet een Regionale Energiestrategie opstellen. In deze energiestrategie worden zoekgebieden aangegeven waar mogelijk duurzame energie kan komen. Er is een cirkel getrokken rondom de Emminkhuizerberg (langs de A12) als zoekgebied voor duurzame energie. Alle documenten over de regionale energiestrategie zijn openbaar en zijn op deze website te vinden: https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie.

De gemeenteraad van Renswoude heeft een position paper vastgesteld, waarin staat dat zij de voorkeur hebben voor windenergie boven zonnevelden. Daarnaast hebben zij aangegeven de opties op de Emminkhuizerberg te willen verkennen. Ook heeft de gemeenteraad voorwaarden gesteld aan energieprojecten met als doel dat de Renswoudse samenleving zo veel mogelijk profiteert. Tot slot zal er een burgerraadpleging plaatsvinden over hoe onze inwoners denken hoe we het beste onze klimaatdoelstellingen kunnen behalen binnen de wettelijke (on)mogelijkheden.

We hebben verschillende keren nadrukkelijk aangegeven dat het gaat om een zoeklocatie. Dit betekent dat (formele) inspraakmomenten met de inwoners, allerlei onderzoeken en de ruimtelijke procedures nog doorlopen moeten worden als er een vergunning ingediend wordt voor een concreet plan. Zover is het echter nog niet. Wel zijn er lokale initiatiefnemers die aan de slag willen met windenergie. Binnenkort starten zij verkennende gesprekken met de buurt. Voor de gemeente Renswoude geldt dat we vanuit het Klimaatakkoord verplicht zijn om voor 2025 de vergunningen omtrent duurzame energieprojecten verleend te hebben om de doelstelling uit de Klimaatwet (50% CO2-reductie in 2030) te kunnen realiseren. Dit is een forse opgave. Daarom kijken we ten eerste naar hoe we zo veel mogelijk daken kunnen voorzien van zonnepanelen en verkennen we daarnaast ook de mogelijkheden voor windenergie.

Als onderdeel van deze verkennende fase heeft de gemeente Renswoude twee bijeenkomsten georganiseerd, de laatste in maart 2020 net voor de Corona-crisis. Daarnaast hebben we in verschillende media zoals de Heraut, Scherpenzeelse Krant en Barneveldse Krant artikelen gepubliceerd en hebben we ons verhaal gedaan tijdens een aflevering van RTV Utrecht. We zullen blijven communiceren zodat een ieder op de hoogte blijft.

Sander Van ’t Foort,

Wethouder Ruimte en Duurzaamheid