HOME  |  Bestuur & organisatie  |  Nieuwsberichten  |  Speelplaats Leeuwerikweide

Speelplaats Leeuwerikweide (18-12-2020)

De gemeente Renswoude heeft het voornemen om in het voorjaar van 2021 aan de Leeuwerikweide een speelplaats in te richten. Aan omwonenden is gevraagd mee te denken over de invulling daarvan. Het ontwerp dat van de omwonenden de meeste stemmen heeft gekregen zal in het voorjaar van 2021 gerealiseerd worden. Zie onderstaande afbeelding voor het definitieve ontwerp.